Architekturu můžeme číst jako knihu, knihou procházet jako architekturou

21. prosinec 2023

V pražské Kunsthalle probíhá výstava s názvem READ, kterou můžeme chápat nejen jako výzvu ke čtení knih, ale stejně tak třeba prostředí a tedy i architektury.

Čtení je obvykle nejvíc spojováno s knihou, ale stejně dobře lze číst věci, prostředí, lidi. Což si ostatně uvědomují i autoři výstavy, Skandinávci, Elmgreen & Dragset, když v úvodním textu píší, že výstava: „vybízí nejen ke čtení, ale také k učení se a porozumění, ve smyslu číst znamení, číst tvář nebo číst situaci.“ A stejně dobře lze číst například i architekturu.

V pražské Kunsthalle probíhá výstava s názvem Read

Číst znamená zastavit se, přemýšlet. A také komunikovat. Kniha je vlastně setkání – s autorem, ale i dalšími čtenáři, stejně jako s postavami v ní. I architektura by měla s divákem komunikovat – svou formou i obsahem. A také vytvořit místo pro setkání. S historií, s duchem, s dialogem vůči okolí – a pochopitelně s lidmi navzájem.

V pražské Kunsthalle probíhá výstava s názvem Read

Když si představíme způsoby čtení knihy aplikované na čtení architektury, objeví se až překvapivé podobnosti.

Třeba souvislost detailu a celku a jejich vztah k významu. Čtení je skládání písmen, pak slov a nakonec vět do významu. Stejně tak kapitol k celé knize a někdy i jednotlivých knih ke společnému tématu. Podobně můžeme číst detaily domu, například fasády, jejich vztah v rámci celého průčelí, pak průčelí k hmotě domu, domu k těm sousedním a nakonec k celému městu.

V pražské Kunsthalle probíhá výstava s názvem Read

Je zde paralela i ke grafické práci na knize. Důležitost volby správného typu písma, mezer, velikosti, polohy. Čtenář si její důležitost většinou neuvědomuje, považuje ji za samozřejmost, ale přitom je základem, aby se mu kniha dobře četla. Možná, že s detaily dobré architektury je to podobné.

V pražské Kunsthalle probíhá výstava s názvem Read

Blízká asociace, a v dnešní době i aktuální, také je, že u knihy víme, že ji nemůžeme poznat jen na základě obalu, musíme se prokousat obsahem. U architektury je to stejné – přesto je většinou vnímána jen podle vnějšího dojmu.

V pražské Kunsthalle probíhá výstava s názvem Read

A v neposlední řadě knihu můžeme chápat i jako fyzický objekt. Alberto Manguel v Dějinách čtení říká: „Když si vybírám knihu do postele, k pracovnímu stolu, do vlaku nebo jako dárek, zvažují mé ruce její tvar stejně jako obsah.“

Do knihy lze vstupovat jako do domu, podobně se jí i prochází a na konci vychází. Akt čtení je „bytím“ v knize, podobně jako bytí v architektuře. Kontakt s ní se uskutečňuje i skrze dotek. Kniha má i podobné vlastnosti jako architektura: Atmosféru, rytmus, chaos × řád. Je ve sdělení úsporná nebo mnohomluvná. Stejně jako architektura je druhem materiálního formátu, jehož účelem je nést obsah.

Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.