Citlivost vnímání prostředí vzbuzuje naději znovu docenění důležitého rozměru našeho života

9. listopad 2023

V současné době probíhá několik výstav, v jejichž konceptu se objevuje téma citlivého vnímání světa okolo nás. Je to možná důležitý signál, protože v posledním období toto téma nejen výstavami, ale ani společností obecně příliš nerezonovalo. Dalo by se i říci, že není právě v kurzu. Nevyžaduje totiž rychlost, růst, kvantitu, efektnost, stále nové věci, jiné věci, víc věcí…, tedy vlastnosti výhodné pro dominující tržní prostředí.

Prezentovat se citlivým vnímáním obyčejných, všem dostupných věcí, tam kde znakem úspěchu je dělat to, co nemohou dělat všichni, resp. nemají na to například finanční prostředky, se také příliš nenosí. Vlastně by se s nadsázkou dalo říci, že kdybychom opravdu plně využívali schopnost citlivě vnímat elementární vlastnosti světa okolo nás, mohl by to být například jeden z nástrojů ekologické udržitelnosti. Všichni jsme totiž zákazníci a svojí poptávkou v konečném důsledku roztáčíme kola nadprodukce.

Čtěte také

Schopnost citlivě vnímat okolní prostředí otevírá nekonečně bohatý svět, který nám leží před nosem, a my ho necháváme ležet. Je nám málo, říkáme, že „na takové hlouposti nemáme čas, protože přece děláme něco důležitějšího“. Ale okamžik hlubokého vhledu člověk může zažít i cestou v tramvaji, či uprostřed manuální práce.

A tak zmíněné výstavy, a zejména jejich vzájemný, byť neplánovaný, souběh tématu vcítění, snad mohou znamenat, že si jeho hodnotu a potřebnost v dnešní době, přeci jen začínáme uvědomovat.

Mnoho podob citlivosti

Patří k nim výstava Mnoho podob citlivosti v Galerii HYB4 v Kampusu Hybernská, která zkoumá možné způsoby schopnosti citlivě vnímat (nikoli citlivosti predispoziční).

Mnoho podob citlivosti / Various Forms of Sensibility

Koncept výstavy Myšlení obrazem v Městské knihovně – Galerii hlavního města Prahy je na způsobu vnímání založený, ústředním tématem sice je vnímání výtvarných obrazů, ale jeho principy jsou pro nás důležité i ve vnímání každodenního prostředí. Klíčová je formulace Miroslava Petříčka, když říká, že abychom mohli obrazu rozumět, musíme se s ním nejdřív setkat. A skutečné setkání je právě o citlivosti vnímání.

Za slovy

Výstava Za slovy v Centru současného umění DOX se k citlivosti výslovně nevztahuje, ale tím, jak zkoumá vztah výtvarného a literárního jazyka, nachází ho právě ve „způsobu, jakým čteme a chápeme svět“.

Extenze a hypertenze

Výstava CO-EXTENSIVE v Galerii Rudolfinum je specificky o vnímání prostoru, a ukazuje, jak nám abstraktní a formálně střídmé umění dokáže ukázat universální vlastnosti každodenního prostředí.

A okrajově můžeme zmínit i téma Fotograf festivalu Hypertension 23, který se zabývá tím, jak jsme vystaveni nepřetržitému tlaku vizuálních obrazů, vyžadujících naši pozornost, a „den se tak mění v seznam úkolů, které smršťují naše vnímání času“, ve kterém pak nedokážeme citlivě vnímat podstatné vlastnosti prostředí.

Spustit audio

Související