Archeologie kulturní imaginace

02346115.jpeg
02346115.jpeg

Racionální i fantastická, taková je podle Sylvy Fischerové hippokratovská medicína. Jaké byly představy o fungování lidského těla v antice? Proč není epilepsie podle řeckého lékaře nemoc o nic svatější než ostatní? Kde se vzaly čtyři šťávy a čtyři temperamenty?

Nad čerstvým, již druhým svazkem hippokratovských spisů se autor pořadu Petr Šourek sešel se Sylvou Fischerovou. V pořadu zazněly ukázky nových českých překladů vydaných nakladatelstvím Oikúmené.