Anna Beata Háblová: Stadion kontemplace

Megakostel v Coloradu
Megakostel v Coloradu

Sjezd z americké dálnice připomíná odbočku na obchodní centrum, s tou výjimkou, že kromě velkého parkoviště návštěvníky vítá i obří socha Krista s křížem.

Bohoslužby se zde konají každý den, aby tento komplex s přidruženými obchody nezůstal nevyužit. Sednout si v megakostele do zadních řad znamená špatné rozhodnutí, podobně jako když si sednete dozadu na sportovním stadionu a míč vidíte zprostředkovaně z obrazovky. Jen místo míče se daleko před vámi míhá pečlivě upravený pastor.

Perfektní akustika, pódiové osvětlení a profesionální chrámový sbor jsou dokonalým zážitkem a ve foyer chrámu je pak možné poobědvat. Strategie megakostelů dělá těžkou hlavu pastorům z menších amerických farností, kteří odliv věřících silně pociťují. Jeden postavený megachrám totiž ohrožuje existenci stovky kostelů menší velikosti. Není se proto čemu divit, že tyto malé komunity mají na výběr dvě možnosti – buď zavřít, nebo se naopak rozšířit do podoby megakostela s červeným symbolem nákupní tašky na Google maps.

03120939.jpeg

Megakostely jsou stavby inspirované existencí obchodních center. Američané si zvykli na jejich měřítko a styl a podvědomě ho vyžadují i v rámci jiných městských funkcí. Zatímco se megakostely inspirují pouze formou, obchodní centra si berou z chrámů a kostelů tu duchovnější stránku věci. Snaží se v lidech vyvolat pravzory a tradicí posvěcené představy.

Podívejme se například na názvy. Palladium znamená kromě kultovního zobrazení řecké bohyně Pallas Athény především posvátný předmět, kterému je připisována ochranná funkce. Pražské Palladium nám má být záštitou, bezpečným zálivem, ve kterém zakotvíme nejen svým časem, ale i celým bytím. Podobný účinek má splňovat i nákupní centrum Eden, kde si návštěvník musí připadat jako v ráji, i kdyby chtěl být v pekle. Pocit nesmrtelnosti zajistí obchodní centrum Fénix, pojmenovaný podle bájného ptáka, spáleného a znovu vylétajícího ze svého popela.

Ranní úvaha Anny Beaty Háblové: Přání obchodního centra

Southdale Center v Minnesotě, první moderní nákupní centrum na světě

Obchodní centra jsou z hlediska architektury a vztahu ke městu velmi problematické stavby, jedna věc je ale na nich nepopiratelně pozoruhodná, a tou jsou okolnosti jejich vzniku.

Brněnské obchodní centrum rozdělené na pasáž Alfa a Omega znamená začátek i konec, to nejdůležitější v životě člověka. Ke světlé a skvělé budoucnosti odkazuje ostravské Futurum. V obchodním centru Olympia v Brně si budete určitě připadat jako na Olympu, kde ve starověkém Řecku sídlili bozi. Středověká náměstí, tržiště a tribuny veřejných aktivit má evokovat Liberec Plaza, Plzeň Plaza nebo Forum v Ústí nad Labem a v Ostravě. Dalšími názvy využívajícími aluzí na vznešenost architektury jsou kromě jiných Fontána, Atrium, Palác, Aréna nebo Metropole.

Toto předstírání duchovní plnosti, která je naopak duchovní prázdnotou, odhaluje obchodní centra jako psychopatické budovy. Tyto vás finančně i psychicky vysají a namísto odpočinku pocítíte pouze úzkost a vyčerpání. Člověka toužícího po hloubce a naplnění musí duchovní prázdnota zákonitě skličovat.

Kostely připomínající shopping mally a naopak obchodní centra, o kterých se mluví jako o chrámech konzumu, naznačují obousměrnou inspiraci, která však nic nemění na tom, že se jedná o dvě obsahově diametrálně odlišné funkční náplně. Kostel je prostorem skutečné duchovní kontemplace bez ohledu na svou fyzickou formu či přidružené služby a obchodní centrum je výhradně místem směňování zboží, přirovnání k chrámu je jen ironickou sebereflexí společnosti, která přesunula své hodnoty z Boha na zboží.