Aleš Opekar

hudební dramaturg

Zajišťuje vysílání jazzu, etnické hudby, world music a dalších hudebních žánrů.

Aleš Opekar

Narozen v roce 1957 v Praze.

Na stanici Český rozhlas Vltava vedl v období 1999–2012 redakci Jazzové a populární hudby a od roku 2013 je hudebním dramaturgem. Zajišťuje vysílání ostatní hudby, než je hudba vážná: tedy jazzu, etnické hudby, world music a dalších žánrů alternativní populární hudby. Autorsky a editorsky připravoval multižánrovou programovou řadu Čajovna, nyní se stará o MusiCafé. Nejčastěji moderuje pořady zaměřené na hudební novinky různých stylů a fúzí, občas si zve hosty nebo natáčí rozhovory a reportáže v terénu. Čas od času přispívá do dalších programových řad. 

Absolvoval obory čeština – hudební výchova na FF UK v Praze (1987 PhDr., 1993 CSc.). Do roku 1998 pracoval jako muzikolog Ústavu pro hudební vědu Akademie věd České republiky se zaměřením na historii a teorii populární hudby. Od roku 1984 publikuje v odborném i popularizačním tisku. Je autorem a editorem knížky Excentrici v přízemí (Panton 1989), autorem monografie Matadors. Beatová aristokracie z Prahy (Oftis 2008) a hesel o populární hudbě v rozličných encyklopediích.

Je členem Mezinárodní asociace pro výzkum populární hudby (IASPM), v jejímž výkonném výboru pracoval v letech 1993–1997. Externě přednáší o populární hudbě na vysokých školách. V roce 1998 založil s přáteli občanské sdružení Muzeum a archiv populární hudby (Popmuseum), které v Bělohorské ulici č. 150 v Praze 6 shromažďuje a formou výstav zpřístupňuje veřejnosti exponáty a dokumenty z oblasti historie československé populární hudby. Ve druhé polovině 90. let úzce spolupracoval s Českou televizí na výrobě dvaačtyřicetidílného dokumentárního cyklu Bigbít a od roku 2016 na výrobě dokumentárníh cyklu PopStory.

Všechny články

Stránky