Alena Wagnerová: Bohumil Hrabal, Milan Kundera a smetiště epochy

3. duben 2019

Co je smyslem prozaického umění a jaký úkol má román? Hrabal důvěřuje síle života, Kundera síle románu. Esej české spisovatelky žijící v Německu poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Česko-německá spisovatelka a publicistka Alena Wagnerová vystudovala biologii a pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 1969 žije v Saarbrückenu a Praze a pracuje jako spisovatelka, překladatelka a editorka. Napsala biografii české baronky a mecenášky Sidonie Nádherné, dlouhodobě se zabývá osudem Mileny Jesenské, o níž napsala životopisnou knihu a řadu studií. Je autorkou monografie o rodině Franze Kafky V ohnisku nepokoje.

Esej Hrabal, Kundera a smetiště epochy v úvaze o smyslu a roli prozaického umění staví vedle sebe dva české i světové autory, Bohumila Hrabala a Milana Kunderu, a zkoumá jejich vztah k lidské existenci.

Mně se jeví většina světové prózy jako patrný posun směrem ke smetišti epochy. Čím víc hrdina klesá na společenském žebříčku, tím jeho náboj víc stoupá.
Bohumil Hrabal

Domnívám se jen vědět, že román už nemůže žít v míru s duchem naší doby, chce-li ještě objevovat, co není objeveno; chce-li ještě „pokročit“ dál jakožto román, může to dělat jen navzdory a proti pokroku světa.
Milan Kundera

Hrabal důvěřuje síle života, Kundera síle románu. Alena Wagnerová do jejich úvah o prozaickém umění vnáší vlastní ženský i autorský pohled.

Účinkuje: Jana Stryková

Připravila: Alena Zemančíková
Režie: Petr Mančal
Natočeno v roce 2017.

Spustit audio