Abstraktní obrazy Petra Kvíčaly v Centru Dox

26. duben 2011

V Centru současného umění Dox v Praze 7-Holešovicích byla otevřena výstava jedenapadesátiletého malíře Petra Kvíčaly nazvaná „Sight-Specific“.

Ve své první části představuje Kvíčalovy obrazové cykly z posledních let a ve druhé části monumentální dílo „Zig Zag Corridor“ – výmalbu 22 metrů dlouhé rampy spojující výstavní prostory s kavárnou centra Dox.

Petr Kvíčala se od poloviny osmdesátých let zabývá ornamentem. Základním prvkem jeho výtvarného jazyka jsou ornamentální linie, nejčastěji vlnovky, lomené linie nebo smyčky, které různým způsobem kombinuje, zmnožuje, překrývá a vrství.

Do dnešní doby realizoval Kvíčala doma a v cizině řadu uměleckých projektů v architektuře. Od roku 1994 působí na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, kde vede jeden z malířských ateliérů.

Než dá Karel Oujezdský slovo samotnému autorovi, malíři Petru Kvíčalovi, poslechněte si, co o jeho tvorbě říká kurátor výstavy – historik a teoretik umění Tomáš Pospiszyl.

Kvíčalovu výstavu „Sigh-Specific“si můžete v Centru současného umění Dox v Poupětově ulici v Praze 7-Holešovicích prohlédnout do 20. června. Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Tomášem Pospiszylem se koná v pondělí 2. května od 18 hodin a prohlídka s autorem Petrem Kvíčalou ve čtvrtek 9. června rovněž od 18 hodin.

Spustit audio