Zakladatel slavných novin

Před 160 roky se narodil Adolf Stránský (8. dubna 1855 - 18. prosince 1931), právník, jeden z nejvýznamnějších moravských politiků, novinář, zakladatel Lidových novin, ministr obchodu za 1. republiky a zakladatel slavného vydavatelského domu Stránských.

Poslouchejte na Vltavě 4. dubna 2015 v 17:30.


Novinář a politik Adolf Stránský se narodil v Habrech na Havlíčkobrodsku a v srdci Českomoravské vysočiny také strávil mládí. Po studiích práv v Praze odešel do Brna, které se stalo jeho působištěm až do konce života. Když mladý právník začal roku 1880 pracovat jako advokátní koncipient a obhájce, všiml si okamžitě, že se Brno - toto „předměstí Vídně“, jak se hlavnímu městu Markrabství moravského říkalo, svou atmosférou výrazně liší od Prahy.

Brzy po příchodu na Moravu se stal členem Družstva českého Národního divadla v Brně a prosazoval reorganizaci brněnské divadelní kultury. Vřelý a obdivný vztah k českému divadlu jej přivedl k přátelství s Leošem Janáčkem, kterého německá tvář Brna rovněž výrazně popuzovala.

V polovině roku 1884 začal s přáteli vydávat vlastní politický list nazvaný Národní noviny. Vydávání těchto novin sice po půl roce skončilo, ale Stránský o noviny zájem neztratil. V prosinci 1893 založil Lidové noviny, jejichž náplň a skladba se postupně začala ubírat směrem zcela výjimečným, takže deník se stal jistým mezníkem v dějinách žurnalistiky.

Lidové noviny objevovaly a zaváděly nové literární a žurnalistické žánry a navazovaly spolupráci s autory, z nichž mnozí pak vstoupili do historie české literatury - patřili k nim např. bratři Čapkové, Rudolf Těsnohlídek, Eduard Bass, Karel Poláček, ale i prezidenti Masaryk a Beneš. V letech 1895-1918 byl Adolf Stránský poslancem Moravského zemského sněmu a v první československé vládě se stal ministrem obchodu.

Pro vyjádření jeho politických postojů můžeme užít obdobná slova, jimiž dlouholetý šéfredaktor Lidových novin Arnošt Heinrich charakterizoval jeho činnost novinářskou: „Žádal jasnou a bystrou myšlenku, za níž bude následovat slovo sedící jako správný sek - přiléhavé a zvonící.“

Zakladatel Lidových novin a slavného nakladatelského domu Adolf Stránský zemřel na konci roku 1931 v Brně.


Připravil: Ivan Němec

Spustit audio
autor: Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby