Začínající Týden mozku se zaměří i na bolest

Mozek (ilustrační foto)

Jedním z témat, s nimiž odborníci seznamují veřejnost v rámci právě probíhajícího „Týdne mozku“ je výzkum podstaty bolesti a možnosti její léčby.

Dnes začíná Týden mozku, v jehož rámci už tradičně neurovědci a další odborníci v Evropě i v USA seznamují širokou veřejnost s novými poznatky získanými při výzkumu fungování mozku, jeho poškození, chorob i možností léčby – ale také třeba při výzkumu a léčení bolesti.

Stalo se už tradicí, že vědci v Evropě i v USA, kteří se věnují výzkumu fungování mozku, jeho poškození, chorob i možnostmi léčby, ale také pokroku v oblasti regenerativní medicíny a psychiatrie, seznamují v březnu širokou veřejnost s novými poznatky, které ve svých oborech získali.

Už po 16. se k této akci nazvané „Týden mozku“ připojuje i Česká republika. Na jeho organizaci se podílejí mimo jiné Ústav experimentální medicíny Akademie věd, Česká společnost pro neurovědy, ale připojují se i další organizace a společnosti, jejichž badatelé se intenzivně zabývají mimo jiné využitím kmenových buněk pro léčení onemocnění mozku, přenosem sluchových informací, nebo výzkumem bolesti.

Spustit audio
autoři: Jana Olivová, Karel Kratochvíl