Výzkum tzv. modulovaných materiálů a kvazikrystalů se zvláštními vlastnostmi

12. prosinec 2011

Letošní Nobelova cena za chemii byla udělena za objev tzv. kvazikrystalů. Obrátila tak pozornost široké veřejnosti k významu krystalické struktury látek, která určuje jejich vlastnosti.

Odborníci ve Fyzikálním ústavu Akademie věd zkoumají uspořádání atomů v látkách, jejichž krystalová mříž je narušena, a to určitým zákonitým způsobem, takzvanou modulací. Nazývají se modulované a kompozitní struktury. Světově uznávaným odborníkem v tomto oboru je doktor Václav Petříček, který se zabývá vývojem programových systémů pro výpočty komplikovaných krystalových struktur. Je autorem systému, který se začal využívat k pokročilé strukturní analýze v řadě zemí. Upozorňuje, že modulovaných a kompozitních struktur existuje celá řada.

autor: Jana Olivová
Spustit audio