Využití řas k léčebným účelům

Kultivace zelené řasy Chlorella na pracovišti MBÚ v Třeboni
Kultivace zelené řasy Chlorella na pracovišti MBÚ v Třeboni

Jako lék nemusí sloužit jen syntetické, uměle vytvořené, chemické látky, badatelé objevují užitečné sloučeniny i v přírodě, v rostlinách, v řasách.

Při hledání nových léků se vědci často obracejí k přírodním zdrojům a hledají nové biologicky aktivní látky v rostlinách i v mikroorganismech. Také odborníci z Mikrobiologického ústavu Akademie věd v Třeboni, kde bylo v loňském roce otevřeno nové Centrum řasových biotechnologií nazvané Algatech, zkoumají řasy, sinice a fotosyntetické bakterie a pátrají v nich po cenných látkách, které by bylo možné využít k léčebným účelům, jako zdroj hodnotných biochemických prvků pro výživu nebo zdravotnictví.