Výstava sochařky Dagmar Šubrtové v roudnické galerii

3. září 2012

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem představuje výstavu plastik a kreseb sochařky Dagmar Šubrtové z volného cyklu „Severní okruh“. Výstava nese název „Ve vrstvách“.

Autorka pochází ze severočeského Duchcova, studovala nejdříve na Střední uměleckoprůmyslové škole v Kamenickém Šenově a obor sklo na Výtvarném institutu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Poté absolvovala v sochařském ateliéru Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze u profesora Kurta Gebauera a v tomto ateliéru působí od roku 2004 jako asistentka.

Vedle své sochařské profese se věnuje i tematickým kurátorským projektům. Od dětství byla konfrontována s prostředím průmyslové krajiny, která ji obklopuje i v jejím současném bydlišti – Kladně.

Karel Oujezdský se Dagmar Šubrtové zeptal, jak se tato duchcovská a mostecká zkušenost promítá do její umělecké tvorby.

Spustit audio