Vnitřní světla zapnuta. Průzkum dvou audiosfér – škol pro zrakově a sluchově postižené děti

19. září 2019

Dokumentární průzkum jedinečného charakteru dvou audiosfér - škol, v nichž se učí buď děti nebo mládež se zrakovým a sluchovým postižením. Zatímco v prvním případě je sluchový vjem zesílen a vše je vnímáno především prostřednictvím sluchu, s nímž jsou spojeny částečně i vyučované profese, v druhém je zrak a gesto hlavním zdrojem komunikace.

Ačkoliv lidé s poruchou nebo úplnou ztrátou sluchu komunikují znakovým jazykem, neznamená to, že existuje tichá komunikace. Stejně tak neexistuje komunikace bez silné exprese, síly a vnitřního zvuku, rytmu a melodie. I ústa zcela neslyšících hovoří, jejich tělo v prostoru mluví, celý svět zní, má rytmus, svoji melodii, barvu, mocnost výrazu.

Tato dokumentární kompozice je o zraku a sluchu, o komunikaci, ztrátě, jež vlastně není ztrátou, ale spíše jinou možností a kvalitou. Je právě o těchto kvalitách vyostřenosti dalších smyslů a vnímání světa, je sondou do nezvykle silných zvukových prostředí škol se svými jedinečnými způsoby výuky a lidmi (nejen pedagogy, ale i nápomocným tlumočníkem do znakového jazyka Jindřichem Marešem) či aparáty nebo i stroji, které výuce napomáhají. Je i krajinou, jejíž profil a členění určují sny, dovednosti, specifické hry a sporty, obrovská imaginace. Také se v ní volně pohybují školní creepypasty, malé a velké domy, letecké simulátory nebo pohyb pod vodou, specifický rytmus jazyka, těla, gest. Nečekaný sestup do pater jiného způsobu, jak „číst“ svět a problém, jak zvukem zobrazit to, co je za zvukem či mimo zvuk samotný se ukázal být nejen prostorem pro rozhlasovou práci nosným, ale hlavně nezvykle atraktivním i v podobě dramaturgické a kompoziční výzvy i otázek, jak tyto dvě radikálně mezní a odlišné sféry vůbec zaznamenat. Vnitřní světla zapnuta – kompozice o jiných hierarchiích smyslů, specifických podobách výuky, ale také hudebně-reportážní obraz lidí ochotných k překonání možných překážek.

S poděkováním Škole Jaroslava Ježka pro zrakově postižené v Praze a Vyšší odborné škole, Střední škole, Základní škole a Mateřské škole v Hradci Králové - Štefánikově ulici 549

Režie, zvuk: Lukáš Jiřička a Jaroslav Tarnovski
Účinkují: žáci, studenti a pedagogové škol Jaroslava Ježka v Praze a VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ ve Štefánikově ulici v Hradci Králové.

autoři: Lukáš Jiřička , Jaroslav Tarnovski
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...