Vladimír Mikeš: Tři mýty střední Evropy, Evropa a psaní

29. listopad 2018

Eseje divadelního teoretika a překladatele v podání Otakara Brouska. Poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Romanista, esejista a prozaik Vladimír Mikeš (nar. 1927) překládá z francouzštiny, italštiny, španělštiny, portugalštiny a němčiny (Moliere, Victor Hugo, Goldoni, Dante Alighieri, Lorca, Octavio Paz, Hölderlin), věnuje se především převodu velkých dramatických a básnických děl, ale překládá i prózu, eseje a literárněvědné texty.

V původní odborné tvorbě se Mikeš věnuje především esejistické interpretaci evropského dramatu a moderní italské poezie (soubor Proč psát, 2003). Část jeho beletristických prací zůstává dosud v rukopise.

Z esejistického díla Vladimíra Mikeše jsme vybrali texty, které spojuje téma dnes nadmíru aktuální, téma Evropy.

Účinkuje: Otakar Brousek

Připravila: Alena Zemančíková
Režie: Ivan Chrz
Natočeno v roce 2009.

autoři: Alena Zemančíková , Tvůrčí skupina Drama a literatura
Spustit audio