Vladimír Körner: Údolí včel

11. říjen 2019

Baladický příběh nás zavede do doby po smrti krále Přemysla Otakara II., do atmosféry doznívající slávy křížových výprav. Vyprávění o střetu Ondřeje z Vlkova a Armina von der Heide napsal Vladimír Körner až deset let po scénáři ke známému Vláčilovu filmu. Dva přátele spojuje život v křižáckém řádu a rozděluje Ondřejova probuzená touha po svobodě. Drama o lásce a nenávisti, o vykořeněnosti a bezmoci vůči dějinnému řádu poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Dílo je rámováno dvěma svatebními scénami, ani jedna se však nestane začátkem šťastného života. Údolí včel není historickým románem, autor zná sice výborně dobu, do které zasadil svůj příběh, mnohem lépe však zná člověka s jeho démony. Novela z roku 1975 kromě jiného předpovídala návrat ke kremelským zdem, a v tomto ohledu se ukázala být jasnozřivou, a v obecné rovině stále aktuální.

Jednou křižákem, provždy křižákem

„Bože, neber mi ho. Slibuji, že ti ho zaslíbím.“ Tato slova pronesl pán z Vlkova nad krvácejícím synem, jemuž sám ve vzteku ublížil. Bůh otcovu prosbu vyslyšel a syn Ondřej vstoupil do řádu. Otcem se mu stal Bůh, rodinou řádoví bratři, přítelem a učitelem Armin von der Heide, fanatický vyznavač křesťanské poslušnosti a čistoty. V temné době třináctého století, v časech doznívající slávy křížových výprav ovšem stále platí jednoduché pravidlo: Křižákem jednou, křižákem provždy. Kdo nepochopí, toho stihne krutý trest.

Svoboda je tak opojná a údolí včel tak blízko…

Přesto mladý šlechtic poruší slib a z hradu, ve kterém vyrůstal v askezi a modlitbách, uprchne. Svoboda je tak opojná a údolí včel tak blízko… Ondřej dobře ví, že na rodném Vlkově není v bezpečí. Fanatický Armin je mu v patách, pevně rozhodnutý, že za záchranu jeho duše zaplatí jakoukoliv cenu.

Údolí včel je dílem filozofujícím, neromantickou vizí středověku, jež místo bitevních scén líčí vnitřní konflikty postav. Obrazivé vyprávění Vladimíra Körnera získává v rozhlasovém provedení další působivý rozměr.

Účinkuje: Norbert Lichý

Připravila: Johana Zelinská
Zvuková spolupráce: Aleše Huber
Režie: Miroslav Zelinský
Natočeno v ostravském studiu Českého rozhlasu.

autoři: Johana Zelinská , ele
Spustit audio

Nejnovější hry a četba

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.