Vilém Blodek

Vilém Blodek (vlastním jménem Vilém František Plodek) se narodil roku 1834 v Praze.

Ve dvanácti letech začal navštěvovat pražskou konzervatoř, kde studoval kompozici u Jana Bedřicha Kittla a hru na flétnu u Antonína Eisera. Později napsal pro flétnu řadu dalších skladeb. Nejznámější z nich je Koncert pro flétnu z roku 1862. Kromě flétny se Vilém Blodek učil ještě soukromě na klavír pravděpodobně u Alexandra Dreyschocka.

Po absolvování konzervatoře působil v letech 1853–55 jako učitel hudby v Haliči v rodině rytíře Zielinského. Z tohoto období pochází Blodkova Slavnostní mše. Po návratu do Prahy se věnoval koncertní činnosti jako klavírista a sbormistr. Od roku 1860 pedagogicky působil na Pražské konzervatoři, kde vyučoval hru na flétnu.

Blodkovou první skladbou se stal Sextet pro flétnu, dvoje housle, hoboj, lesní roh a pozoun z roku 1847. Z dalších skladeb vzniklých během studia na Pražské konzervatoři jmenujme německé sbory, Velkou koncertní ouverturu nebo první opusovanou skladbu Velké sólo pro flétnu s průvodem klavíru D dur.

Z roku 1864 pochází Blodkova Hudba k Purkyňovým živým obrazům z děl Williama Shakespeara komponovaná pro pražské slavnosti třístého výročí narození tohoto významného dramatika. Údajně ze skromnosti se pod toto dílo nepodepsal.

O tři roky později – v roce 1867 – vzniklo nejznámější a dodnes hrané Blodkovo dílo – opera V studni. Libreto k této komické operetce o jednom dějství, jak zněl podtitul, napsal Karel Sabina, jeden ze Smetanových libretistů. Premiéra se konala v listopadu 1867 v Prozatímním divadle.

Svou popularitou se opera rovnala popularitě Smetanovy Prodané nevěsty. Vždyť k dnešnímu dni dosáhla jen v Čechách přes 160 inscenací! Brzy se dostala i na zahraniční jeviště. Dílo se dočkalo rovněž rozhlasového vysílání v překladu do esperanta.

Opera V studni nebyla první Blodkovou operní prací. Před tím ještě komponoval na německé libreto operu Clarissa, kterou ale nedokončil. Nedokončenou operou zůstal také Zítek opět na libreto Karla Sabiny, kterého komponoval roku 1868. Blodek zhudebnil jen první a část druhého jednání této tříaktové opery. Torzo díla zaznělo v rámci oslav stého výročí Blodkova narození v roce 1934 v Národním divadle.

Velká přepracovanost a nervové otřesy Blodkovi způsobily nervovou chorobu, se kterou byl v roce 1870 hospitalizován v ústavu choromyslných, kde o čtyři roky později zemřel.

Blodkova tvorba není rozsáhlá, dnes je téměř zapomenutá. Se jménem skladatele je spojován především jeho Koncert pro flétnu a jednoaktová opera V studni, k jejíž životnosti přispívají poměrně časté inscenace ve studentském případně v amatérském prostředí.

Autor: Pavel Petráněk

Sledujte nás

Další osobnosti