VIDEO: Janáčkova akademie v Brně oslavila 70 let koncertem

18. duben 2017

Janáčkova akademie múzických umění si v letošním roce připomíná sedmdesátileté výročí svého vzniku. V říjnu 1947 měla prvních 23 studentů. V letošním roce ji navštěvuje 720 studentů - 370 na Hudební fakultě a 350 na Divadelní fakultě.

Studio live z auly JAMU v Brně:

Mezi absolventy prvního studijního roku na JAMU byly mnohé osobnosti, jež se později výrazně zapsaly do dějin české hudební a divadelní kultury. Za všechny připomeňme skladatele Jiřího Matyse a Jaromíra Podešvu, pianisty Milana Mášu a Milana Valtra, hornistu Františka Šolce a houslistu Antonína Moravce, z herců Lubomíra Černíka, Josefa Karlíka, Květu Fialovou a Helenu Kružíkovou. I následující rok byl podobně bohatý, mezi herci to byli Blanka Bohdanová, Arnoštka Mohelská a Eduard Cupák, ze skladatelů Miloslav Ištvan a varhaníci Karel Pokora a Alena Veselá. Ta spojila s JAMU celý svůj život a stala se 37 let po absolutoriu, v roce 1990, první rektorkou, která byla po sametové revoluci zvolena akademickou obcí, nikoliv stanovená ministerským přípisem. Byla to také ona, která vyřešila rozdělení školy na dvě fakulty – hudební a divadelní, včetně zajištění nových prostor pro ně v podobě krásného secesního domu na Mozartově ulici pro divadelníky, dvoupodlažních prostor v neméně krásném domě v bezprostřední blízkosti pro rektorát. V centru města na místě bývalého hotelu vznikla nová budova s názvem Astorka pro koleje, knihovnu a cvičné prostory. Aleně Veselé se tak zdařilo všechny plány úspěšně realizovat a mohla s pocitem dobře vykonané práce předat úřad rektora dalším pokračovatelům.

V 90. letech vznikla na půdě JAMU celá řada nových oborů. Hudební fakulta otevřela v roce 1991 obor hra na cembalo, o dva roky později následoval obor duchovní hudba, v roce 2004 hra na kytaru, 2008 multimediální kompozice a také klavírní pedagogika a nejnověji byl v roce 2014 otevřen obor hra na tubu. Tyto všechny obory jsou vesměs chápány jako „tradiční“ a tak jsou i vyučovány. Z „netradičních“ oborů bylo na Hudební fakultě v roce 1993 otevřeno hudební manažerství (dnes hudební produkce) a v roce 2010 obor jazzová interpretace, který byl v Brně realizován jako první v republice! A nejnověji byl v roce 2014 otevřen obor historická interpretace, který v budoucnu představí zcela novou úroveň studia  - společný mezinárodní studijní program (tzv. double degree, realizovaný ve spolupráci s Hudební fakultou Královské vysoké školy v Den Haagu), v němž by jeho posluchači studovali částečně v Brně a částečně v Nizozemsku a ve výsledku pak získali dva absolventské diplomy.             

Za dobu existence JAMU se vystřídaly v jejích prostorách desítky a stovky umělců, ať mediálně zvučných jmen či těch, kteří zvolili působení spíše v ústraní. Není možné je všechny vzpomenout, takže uvádíme alespoň několik jmen obecně známých: dirigenti Petr Altrichter a Tomáš Hanus, ředitel České filharmonie David Mareček, herci Eliška Balzerová, Jiří Bartoška, Miroslav Donutil, Arnošt Goldflam, Alfred Strejček a Boleslav Polívka a zpěvačka Hana Zagorová.

Také od devadesátých let 20. století má JAMU výsadu udělování čestných doktorátů těm nejpřednějším osobnostem české a světové kultury. Dosud ji obdrželi v divadelní oblasti Vojtěch Jasný, Milan Uhde, Emília Vašáryová, Ludvík Kundera, Václav Havel, Jiří Suchý, Ivan Vyskočil a Tom Stoppard a z hudebníků byli takto vyznamenáni Rudolf Firkušný, Zdeněk Mácal, Charles Mackerras, John Tyrrell a Pierre Boulez.

Celou řadu oslavných akcí k 70 narozeninám akademie otevřelo 24. března slavnostní zasedání jejích uměleckých rad, akademických senátů a správní rady, spojené s koncertním vystoupením pianistů Igora Ardaševa a Jana Jiraského, kteří provedli vesměs díla Leoše Janáčka.

Komorní koncert posluchačů oborů Hudební fakulty přinášíme v přímém přenosu na ČRo Vltava v rámci cyklu Studio live. Dramaturgický výběr repertoáru vychází z pestrosti interpretačního zaměření současných studentů hudební interpretace. Mezi skladbami G. F. Händela, Eugena Ysaÿe, Franka Martina nebo Arama Chačaturjana zazní v protipólu hudba českých autorů, kteří byli také spjati s Brnem – Jiří Bárta, Vítězslava Kaprálová nebo Miloslav Kabeláč. Zahrají David Mirzoev na housle, Anežka Vargová na flétnu, Adam Trunečka na kytaru, Martin Kleibl na bicí nástroje, ze zpěváků se představí Tereza Maličkayová, Tadeáš Hoza a Ivana Pavlů. Soubory zastoupí trio M. Korpasová (housle), B. Durďáková (klarinet) a P. Zemen (klavír), Kontrabasový kvartet a Brno Baroque. Můžeme se těšit také na původní jazzové skladby v autorském podání Radima Hanouska na saxofon a Martina Konvičky na klavír.

 

autor: Jan Hlaváč
Spustit audio