Vědí, co chtějí divadlem sdělit. Nová krev české divadelní režie

12. duben 2019

Manipulace, uplatňování moci, jedinec versus společnost, vykořeněnost, maloměšťáctví či ekologická krize. To jsou témata, která zajímají nastupující generaci divadelních režisérů. Většině z nich ještě nebylo třicet, ale na českých scénách už nejsou žádnými nováčky. Ukázky z tvorby některých z nich nabídl festival Nová Komedie, jehož první ročník uspořádala Městská divadla pražská v prostorách divadla Komedie.

V pořadu Reflexe: Divadlo! si představíme čtyři mladé, nadějné divadelní tvůrce, kteří rozhodně stojí za pozornost.

Z inscenace Synáčci, režie Tomáš Loužný

Tomáš Loužný je absolventem bakalářského studia Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, Katedry teorie a kritiky DAMU a nyní je ve druhém ročníku magisterského studia režie na DAMU. Pro soubor Tygr v tísni nastudoval autorskou inscenaci Synáčci inspirovanou Musilovým románem Zmatky chovance Törlesse, která je k vidění v pražské Vile Štvanice. Jeho absolventskou inscenací je Cizinec hledá byt - dramatizace stejnojmenného románu Egona Hostovského. Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni uvádí v jeho nastudování hru francouzského dramatika Jeana Luca Lagarce Jenom konec světa.

 Zajímá mě manipulace, chování člověka ve společnosti. Co určuje způsob jeho chování, odkud pramení zlo, které v sobě člověk má, touha ubližovat?
Tomáš Loužný

Spolu s dalšími divadelníky nyní Tomáš Loužný připravuje velký projekt imerzivního divadla CampQ v rámci Pražského Quadriennale a v příští sezoně bude pracovat na vlastní adaptaci Hanekeho filmu Funny Games v Činoherním studiu Ústí nad Labem.

Z inscenace Vladař

Na festivalu Nová Komedie byla uvedena premiéra inscenace Vladař na motivy stejnojmenného Macchiavelliho románu. Režii měla Anna Klimešová, která je ve druhém ročníku magisterského studia režie na DAMU a ještě předtím absolvovala bakalářské studium oboru Divadlo a výchova na brněnské JAMU. Divadlo DISK uvádí její absolventské inscenace Barunka is leaving, Zápisky z volných chvil či autorský projekt tvůrčí skupiny 8lidí Press Paradox. S kolegy z DAMU vytvořila také scénický koncert Máj a pro ostravskou Komorní scénu Aréna nastudovala brakovou detektivku Mrtvé oči. Pro tvorbu Anny Klimešové je charakteristický autorský přístup, její inscenace vznikají kolektivně, ráda pracuje s atmosférou a náladou. 

Vyhovuje mi dialog s ostatními tvůrci, když jsou všichni členové souboru pro dané téma zapálení. Často jsou pro mě inspirativní a vychylují mě ze stereotypních systémů uvažování.
Anna Klimešová

Anna Klimešová mj. založila festival Nový Maršov – Otevřené muzeum založený na spolupráci mezi obyvateli obce a mladými umělci.

Z inscenace Konec hry, režie

Na festivalu Nová Komedie se představil také čtyřiadvacetiletý Adam Steinbauer, který dokončuje studia režie na brněnské Janáčkově akademii. V Praze uvedl svou inscenaci Beckettova Konce hry, kterou nastudoval s kolegy z brněnské JAMU. Pro ostravskou Starou Arénu vytvořil brakový western Bob musí zemřít, pro Divadlo Polárka napsal a režíroval pohádku Tamtadarova dobrodružství. Zabývá se také kabaretem a pouličním divadlem. Jaká témata ho v divadle nejvíce zajímají? „Smrt a umírání jsou pro mě silným tématem, ke kterému se stále vracím i proto, že pocházím z židovské rodiny, jejíž jedna větev byla zlikvidována v koncentračních táborech. Zároveň mě zajímá také otázka maloměsta a vykořeněnosti. Jsem z Liberce, tedy ze Sudet a v těchto místech je silně cítit, že předchozí generace, které to tam vybudovaly, zmizely, jako kdyby tam chyběly kořeny, lidé se nemají k čemu upnout.“

Z inscenace Maloměšťáci

Bratislavský rodák Ivan Buraj je absolventem divadelní režie na JAMU a už čtvrtým rokem uměleckým šéfem brněnského HaDivadla. To na festivalu Nová Komedie uvedlo jeho inscenaci Gorkého Maloměšťáků. K Burajovým výrazným režijním počinům spojeným s HaDivadlem patří i Čechovův Strýček Váňa, adaptace Brochovova románu Náměsíčníci či Ibsenův Eyolf. „Na HaDivadle mě vždy přitahovala jeho tradice divadla, které není jen zábavou, ale snaží se reflektovat společnost, vztah člověka ke společnosti. Proto klademe důraz na divadlo s výrazným obsahem, které pokračuje v tradici jakési subverzivnosti nebo opozičnosti,“ říká Ivan Buraj, který ve své tvorbě reflektuje téma ekologické krize, odpovědnosti člověka, otázku individuality, izolace jedince a krize mezilidských vztahů.

Nechceme podléhat hlavním proudům, chceme stát stranou a být divadlem, které komunikuje se společností a zároveň o ní vypovídá.
Ivan Buraj

Lenka Dombrovská, programová kurátorka divadla Komedie a festivalu Nová Komedie, jehož první ročník uvedla Městská divadla pražská, má radost, nastupující generace mladých divadelních režisérů je velmi přemýšlivá: „Vědí, co chtějí divadlem sdělit, už nemají takovou chuť bořit zažité a provokovat za každou cenu, zároveň se nebojí pouštět do nejrozmanitějších divadelních žánrů.“

Spustit audio