Václav Vokolek: Živoucí síla změn

10. červenec 2019

Uprostřed malého středočeského městečka Lysá nad Labem se rozkládá velkolepý zámek. Postavil ho po třicetileté válce slavný generál Jan Špork.

Jeho syn František Antonín se trvale zapsal do dějin českého umění a kultury vůbec, jehož dílem je pozoruhodný zámecký park, plný symbolů, alegorií, možná i tajemných vzkazů. Dnes v zámku odpočívají důchodci a v parku se procházejí maminky s kočárky. Těžko by někdo uvěřil, že se nachází v místě velkých střetů, které stály u kolébky bojů za svobodu tisku, náboženství a názorů.            

Lysá byla za Šporka centrem v té době neobvyklé vzdělanosti. Hrabě tu zřídil vlastní tiskárnu, cosi v těch časech nepředstavitelného. V krátké době Špork utratil v tiskárně 80 000 tolarů, částku skutečně závratnou. Nikdy těch peněz nelitoval. Tiskly se tu traktáty, filosofické spisy, básně, ale i kalendáře, které byly rozdávány mezi poddané.

Byla tu zbudována velkolepá knihovna a obrazárna. Přísun knih na Lysou byl neobyčejný. Byl pravidelný a systematický. Proudily sem knihy z mnoha zemí, také z nekatolických. To bylo přísně zakázáno. Jisté knihy byly nepřáteli číslo jedna, musely se přece pálit.

Takže nutně došlo ke katastrofě. Represivním časům vídeňské netolerance se musel podřídit i hrabě Špork. Po dvou letech činnosti byla tiskárna zakázána. Šporkovi bylo vytýkáno, že knihy nepředkládá cenzůře a byl podezřelý ze šíření sektářských a kacířských názorů.

Sám císař nařídil tiskárnu v Lysé zapečetit a tiskaře dopravit do vězení. V Lysé vytištěné knihy měly být svezeny ke zničení a Špork měl všechny náklady s tím spojené zaplatit. Mimo to byl potrestán pokutou tisíc zlatých. Šlo o život? Kdyby šlo o někoho jiného, tak určitě ano. Bohatě zaplacení advokáti však soud oddálili do nekonečna, stejně jako další žaloby, které se na vzdělaného hraběte valily ze všech stran.

Co všechno hrabě Špork na svém zámku ukrýval a co nám vzkázal, netušíme. Krátce před smrtí nechal do parku dopravit dvě velké sochy, svůj portrét a sochu Pallas. Podrobně nás o tom informuje hraběcí sekretář. Pak ani slovo. Rozměrné sochy zase jako mávnutím kouzelného proutky zmizely. Musel existovat závažný důvod, aby se tak stalo. A my po více jak dvou stoletích známe tolik soch, které zmizely, tolik knih, které byly zničeny, tolik soudů, které se nekonaly.

Dějiny světa i lidí jasnozřivě popsal Mahatmá Gándhí: „Zatímco všechno kolem mne se neustále mění, neustále umírá, je v podstatě všech těchto změn živoucí síla, která je neměnná, která drží vše pohromadě, tvoří, ničí a znovu tvoří.“ To platí nejen pro odpůrce krutých a nesmyslných zákonů ale i pro ty, kteří je vydávají. A tak je proměnlivost časů vždy velkou nadějí.

autor: Václav Vokolek
Spustit audio