Umění jako válečná kořist

14. březen 2011

Ačkoli od druhé světové války uplynulo přes půl století, její dopady v oblasti umění jsou citelné dodnes, například v Polsku. Přišlo nejméně o 60 tisíc uměleckých děl a miliony knih, během druhé světové války a těsně po ní.

Seznam ztrát, které ani nelze vyčíslit, přineslo samotné ministerstvo kultury na svých webových stránkách.Některé se podařilo najít, jako například obraz „Židovka s pomeranči" od Aleksandra Gierymskeho, jiné, například Madonu s dítětem z Malopolské školy či Růženec Královny Leszczynske z královské klenotnice z první poloviny 18. století nikoli. Neznámo kde skončila i díla Rafaela, van Dycka, Rubense a pochopitelně celá řada pláten významných polských malířů, jakými byli například Jan Matejko či Jacek Malczewski.

Navrácení tzv. válečné kořisti je dodnes nejenom velmi delikátní a pro Poláky otevřenou záležitostí, vždyť země přišla během druhé světové války a bezprostředně po ní o zhruba 70 procent svého kulturního dědictví. Katalog fotografií některých ukradených uměleckých děl nyní na svých webových stránkách prezentuje polské ministerstvo kultury a doufá, že si je prohlížejí především v Berlíně a Moskvě. Co nebylo zničeno záměrně či omylem, končilo vesměs v německých a po válce i v sovětských rukou. Vzácné obrazy či umělecké předměty se v rodinách dědily a i když byly po letech většinou náhodně objeveny, zabaveny a došlo k soudnímu řízení, trestný čin byl už promlčen. Pouhých 26 děl, po kterých Varšava desetiletí pátrala, je v internetovém katalogu ministerstva kultury označeno jako restituováno.

Ztráty polského umění a sbírek v polských galeriích a muzeích jsou nevyčíslitelné, o čemž vypovídají také depozitáře. Jen varšavské Národní muzeum přišlo o zhruba deset tisíc exponátů. Odborníci ministerstva kultury v současné době registrují a postrádají celkem 60 tisíc uměleckých děl a předmětů. Od figurek egyptských božstev až po sbírku obchodníka Jacoba Kabruna, který svých 9000 rytin a obrazů odkázal v roce 1814 svému rodnému Gdaňsku. Co se s nimi v roce 1945 a po něm stalo, můžeme jen tušit. Polovinu kořisti vrátil městu v roce 1956 Sovětský svaz.

Vědecký tým rezortu kultury ve Varšavě dvacet let pracuje na katalogu ukořistěných děl, který má už devět svazků. Tři z nich se zabývají ukradenými kostelními zvony, kterých zmizely tisíce. Mnohé z nich byly roztaveny a využity pro válečný průmysl. Ve spolupráci s archivem Germánského národního muzea v Norimberku se Polsku podařilo v německých kostelích najít několik polských zvonů a vrátit je. Detailně zdokumentovat cílené zničení polských knihoven se naopak nedaří a tyto škody lze pouze odhadovat. Ze 70 milionů knih ve 40 tisících veřejných a soukromých knihovnách bylo podle varšavského ministerstva zničeno 50 milionů.

autor: zis
Spustit audio