Umění čekat

29. listopad 2005

Advent, do něhož jsme v neděli vstoupili, je obdobím očekávání. A přiznejme si, že my dnes už nedokážeme čekat. Mladí lidé nedovedou čekat na zralou lásku, a tak se vrhnou do milostných dobrodružství. Končí to mnohdy nechtěným těhotenstvím a otrávenými životy. Netrpělivý řidič nechce čekat v koloně aut, předjíždí, ohrožuje sebe i jiné. Manželé nečekali, až odezní krize jejich vztahu, rozvádějí se a přivodí tím sobě i dětem množství komplikací. Rodiče nedovedou čekat na přirozený vývoj a rozvoj dítěte, chtějí z něj mít génia, přepínají ho, až je z dítěte neurotik s celoživotním pocitem méněcennosti anebo chorobný ctižádostivec. Aktuálně: ve všech větších nákupních centrech vás už hezkých pár dnů doslova obtěžuje Rybova Česká mše vánoční a směs různých koled, takže ve chvíli, kdy byste si je měli vychutnat na Štědrý den, už tyto melodie nemůžete ani slyšet, protože někdo pod vidinou podpory zisku s nimi nechtěl počkat na tu správnou chvíli.

"Snad existuje jen jeden hlavní hřích: netrpělivost. Kvůli netrpělivosti jsme byli vyhnáni z ráje; kvůli netrpělivosti se nemůžeme vrátit," napsal Franz Kafka. Láska je trpělivá, slyšíme v biblické Velepísni lásky apoštola Pavla. A protože podstatou všech vztahů je láska, a netrpělivost se s ní nesrovnává, je to tedy právě netrpělivost, která zabíjí lásku, a tedy i vztahy. Netrpělivý člověk chce, aby se život řídil jen podle jeho měřítek. Chce určovat rytmus nejen svého života, ale i životů jiných - a to je kořen zla.

Slovo trpělivost má slovní základ trpět. To by znamenalo něco pasivního. Ovšem známe i tvar s předponou s-: strpět. A to už znamená toleranci, snášenlivost, práci na sobě. Trpělivost není slabost. Jen silný člověk si může dovolit čekat, dát šanci. Trpělivost je ctnost zralého, zkušeného člověka. Je sestrou mírnosti. Je to vlastně nejobtížnější druh statečnosti, protože na ni nepůsobí žádné prudké naléhání. Tichá, vyčkávající, jemná a nenápadná - možná někdy může být zaměňována i s leností. Není sebevědomá, nikdy se nedostane do středu veřejné pozornosti, nikdy se nedostane do slavnostních sálů hrdinů, často ji nepoznají ani blízcí a nejbližší, natož aby se jí dostalo uznání. Taková je trpělivost!

Manžel ženy nervově nemocné, který je den co den obklopen jejími výbuchy a nevypočítatelností ..., pacient, který noc co noc snáší své bolesti a beznadějnost stavu ..., manželka alkoholika, která mu zůstává oddána navzdory všem zklamáním a porušovaným slibům ..., starý člověk, jenž mlčí o svých starostech a hořkostech, aby nikomu nešel na nervy - ti všichni dosvědčují statečnost, která je ve svém houževnatém trvání a tiché skromnosti větší než statečnost oslavovaných hrdinů. Ano, zdá se, že tuto naši zemi vlastně činí obyvatelnou trpěliví lidé. Tedy stateční a silní lidé. Přidáme se k nim alespoň v adventu?

autor: Prokop Siostrzonek
Spustit audio