Temné stíny Emanuela Moravce

2. říjen 2015

Osoba plukovníka Emanuela Moravce se stala v našem národním prostředí synonymem pro zrádce a kolaboranta, jakýmsi prototypem antihrdiny par excellence.

Prostřednictvím jeho vlastních slov a myšlenek jsme se ponořili do hlubin Moravcovy osobnosti - hlavním zdrojem při tom byly zvukově dochované projevy a komentáře. Čerpali jsme však i z těch jeho rozhlasových komentářů, které se ve zvukové podobě nedochovaly (což byla naprostá většina), protože Moravec je během války několikrát vydal knižně.

Důležitým doplňkem jsou pak jeho další texty, publikované v denním tisku i knižně. Širší historický i psychologický kontext doplňují odborné historické texty i autorský komentář.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio