Tady žili Židé

19. červen 2004

Dílo židovského filozofa Edmunda Husserla ovlivnilo nejen myšlení, ale i umění 20. století, jeho bezpředsudečné nazírání věcí jakoby zevnitř je vlastně filozofickým principem kubismu i abstrakce a dalších moderních uměleckých směrů. Ve způsobu uchopení světa z vnitřního smyslu jsme my Evropané dědici židovské tradice myšlení.

V Husserlově rodném Prostějově zbylo z židovské čtvrti asi pět domů a filozofovo jméno bylo po dlouhá léta zapomenuto. O velikosti někdejšího "hanáckého Jeruzaléma" svědčí už jenom hřbitov.

Stará synagoga v Plzni se ukrývá ve dvoře domu ve Smetanových sadech a její opravy každý rok pokročí. Město Plzeň o své židovské dědictví dbá nejen díky tomu, že je sídlem Židovské náboženské obce, ale také díky systematické práci a nevyčerpatelné energii fotografa Radovana Kodery, který postupně zdokumentoval stav všech židovských památek v Plzeňském a většiny v Karlovarském kraji, prohledal archivy a dokumentaci Ústavu památkové péče, kde je zaměstnán, a uspořádal v prostorách Staré synagogy v Plzni už několik výstav. Ta současná s názvem Tady žili Židé dokumentuje židovské památky západních Čech. Jen málo jich zůstalo zachováno a návštěvník je překvapen, že zatímco synagogy ve velkých západočeských lázních a pohraničních městech vzaly za své zejména při "křišťálové noci", židovské památky na venkově jsme zničili až po válce. Cituji z vystavených dokumentů: v Horažďovicích synagoga "nevhodně zasahuje do plánované výstavby", a proto je žádáno o její vyjmutí z památkové ochrany a o demolici - rok 1980. Péči o židovský hřbitov krajská památková péče s licoměrnou lítostí odkazuje na Židovskou náboženskou obec - rok 1966. Židovský hřbitov v Tachově s hrobem zázračného rabína Nachuma Sofera hrubě porušen v roce 1968 - nejcennější staré náhrobky proti židovské tradici převezeny do Mariánských Lázní, na jejich místě postavena stavební buňka, rabínův náhrobek zmizel. Letošní Obec roku - Nečtiny - zbořila synagogu v roce 1988. Synagogy byly předělány na obecní a poštovní úřady, byty, autoopravnu, posilovnu, rekreační chalupy a nejčastěji na hasičské zbrojnice.

Stará synagoga v Plzni

"Protože zemřelí Židé byli pohřbíváni zásadně v prosté rakvi a v rubáši, bez ohledu na postavení a majetek, je vykradačství hrobů nejen činností hrůznou a trestuhodnou, ale také zcela marnou a zbytečnou," stojí v katalogu výstavy.

Přijme-li Evropský parlament v preambuli Evropské ústavy větu o křesťanské tradici Evropy, musíme si uvědomit, že do ní patří nejen ušlechtilé myšlenky rovnosti před Pánem Bohem a odpuštění, ale také ustanovení IV. lateránského koncilu o segregaci Židů i ze středověku přežívající přesvědčení o jejich dědičné vině za ukřižování Krista. Jako projev upřímného pokání se můžeme s filozofem Husserlem podívat na jevy naší reality nikoli zvenčí, kdy vidíme zejména, jak vypadají, ale také zevnitř: jaký mají smysl. A pak se pokorně postavit k tomu, co se ukáže.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Procházet se vesmírem a dotýkat se hvězd je možné i ve svěrací kazajce…

Jan Pokorný, moderátor

Jack London Tulák po hvězdách

Tulák po hvězdách

Koupit

Vězeň Darrell Standing, původně profesor agronomie, byl za vraždu svého kolegy odsouzen na doživotí. Pět let pak strávil ve tmě v samovazbě, dost často i ve svěrací kazajce.