Sympozium o díle Jindřicha Štyrského

6. září 2007

Už jen do neděle 9. září je v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí v Praze otevřena výstava - JINDŘICH ŠTYRSKÝ (1899-1942) - kterou připravila ve spolupráci s Národní galerií v Praze a s Uměleckoprůmyslovým muzeem Galerie hlavního města Prahy. Autory koncepce výstavy a připravované Štyrského monografie jsou historici umění - Lenka Bydžovská a Karel Srp. Jakýmsi vyvrcholením výstavy je jednodenní veřejné sympozium - OBRAZ A NEVĚDOMÍ - o díle malíře Jindřicha Štyrského, které začne dnes v 10 hodin v koncertním sále Domu U Kamenného zvonu. Jeho pořadateli jsou Galerie hlavního města Prahy a Ústav dějin umění Akademie věd České republiky. Co pořadatelé od sympozia očekávají, na to se Karel Oujezdský zeptal spoluautora výstavy - Karla Srpa.

Spustit audio