Světelná cvičení Bernardí Roiga

25. leden 2007

Od 16. ledna do 4. března 2007 hostí pražské Museum Kampa, Nadace Jana a Medy Mládkových, unikátní výstavu španělského umělce Bernardí Roiga. Denně od 10 do 18 hodin se můžeme setkat v půvabném prostředí Sovových Mlýnů s ojedinělými světelnými experimenty kreslíře, sochaře a kameramana-režiséra, který se českému publiku představuje poprvé.

Výstavy španělských umělců mají v Museu Kampa už svou tradici. V roce 2002 zde jako první Španěl vystavoval Gerardo Rueda. S mallorským rodákem Bernardem Roigem se Meda Mládková seznámila v Bruselu. Další setkání se uskutečnilo na Pyrenejském poloostrově, ve starobylém městě Salamanca, a tady se také začala připravovat pražská výstava. Tato expozice se nakonec stala putovní. Nejprve se představila v Salamance, pokračovala do Bonnu a z Prahy se bude stěhovat do Oostende.

V díle umělce z Baleárských ostrovů bychom těžko hledali středomořskou atmosféru. Autor je svým dílem nadčasový a soustředí se na téma lidské existence. Bernardí Roig se narodil v roce 1965 v Palma de Mallorca. Mezinárodní prestiž si vydobyl v 90. letech, kdy jeho výstavy začaly brázdit Evropu. V této době také už získal řadu mezinárodních ocenění jako např. Cenu za současné umění Nadace kněžny Grace nebo Hlavní cenu Bienále v Alexandrii.

Barevná cvičení

Současná výstava, série "The Light-Exercices", zkoumá možnosti zářivkového světla. Světlo v ní má ale symbolickou dimenzi, je metaforou lidské slepoty a komunikačních nedostatků. Výstava je výsledkem desetiletého autorova bádání a experimentování. Obsahuje 33 děl, která jsou komentářem současného deformovaného způsobu života a zároveň dialogem mezi starými mistry, současným umění i pohledem do budoucnosti. Dnešní člověk podle Roiga žije v přílišné izolaci, takže ztrácí smysl pro přirozený řád a životní stabilitu. Právě tento stav lidského bytí nazývá autor slepotou. Proto tento provokativní umělec modeluje poloobnažená lidská těla, aby je vystavil světlu zářivek a jejich slepotu vyjádřil zcela materiálně. Světlo zároveň do jisté míry oslepuje i diváka uměleckého díla a rovněž mu brání v dokonalém prozkoumání objektu. Dnešní člověk totiž prý málo pozoruje a není k tomu veden, ani ničím nucen. Jsou mu představeny konvenční modely, které bez komentáře přijímá. Roigovy figury jsou tedy obrazem podivné tísně a zároveň fascinace.

Celá Roigova expozice je hrou dualit. Tolik toho zobrazuje a přitom ukazuje nemožnost samotného zobrazení. Grotesknost a parodie narážejí na vážnost situace. Vnímání skutečnosti jako vizuálního vjemu kontrastuje s nemožností využití ostatních smyslů. Také se zde střetává tradice a symbolika velkého umění s pohledem odněkud z budoucnosti. Roigovy sochy, kresby a videa zobrazují stav nekonečného napětí mezi světem a naší myslí a obojí se zdá pomíjející. Umělec zdůrazňuje, že jeho dílo ožívá až v interakci s divákem, který vnímá, jak už jsme řekli, především zrakem, který je dnešním oknem do duše.

Ústní světelná cvičení

Roigovo konceptuální světelné umění můžeme zhlédnout ve dvou sálech Musea Kampa. Na výstavě se organizačně podílí i Odbor kultury a vědy Ministerstva zahraničí Španělska a Státní společnost pro šíření španělského umění v zahraničí (SEACEX).

autor: Alexandra Dekanová
Spustit audio

Více z pořadu