Svět současného tance a pantomimy se protne v Sunday Neurosis na Tanci Praha

15. červen 2018

Další českou premiérou mezinárodního koprodukčního projektu bude na festivalu Tanec Praha inscenace Sunday Neurosis mima Radima Vizváryho a tanečníka Jiřího Pokorného, kteří dříve tančil v Nederlands Dance Theater pod vedením Jiřího Kyliána. Světová premiéra byla uvedena v listopadu minulého roku v Haagu v divadle Korzo.

Mim Radim Vizváry a tanečník Jiří Pokorný s nadhledem a jistou dávkou ironie hledají průniky dvou odlišných uměleckých forem. Zastřešujícím tématem jim je neuróza.

Byl to dlouhý a složitý proces tvorby. Vycházeli jsme z podstaty věci, že Jiří je tanečník a já jsem mim. Shodli jsme se na tom, že já nebudu dělat současný tanec a Jiří se nebude pokoušet o pantomimu, ale že se pokusíme najít průsečík těchto forem, tedy jakousi symbiózu obou našich přístupů.
Radim Vizváry

Jiří Pokorný a Radim Vizváry - Sunday Neurosis

Podle Jiřího Pokorného bylo vodítkem k dosažení nové výrazové formy analytické zkoumání toho, jak se současný tanec a pantomima navzájem ovlivňují a obohacují.

Já jsem dosud neměl žádné osobní zkušenosti s pantomimou, ani v divadle jsem na žádném představení nebyl. Ale od té doby, co znám Radima, tak mě na jeho přístupu k tvorbě zaujala narativní složka pantomimy a dramaturgická práce. Chtěl jsem se naučit, jak vystavět představení od začátku do konce, aby mělo vývoj. V tomto ohledu byla práce s Radimem Vizvárym obohacující.
Jiří Pokorný

Jiří Pokorný a Radim Vizváry - Sunday Neurosis

Radim Vizváry a Jiří Pokorný v inscenaci Sunday Neurosis hledají pohybový slovník, který konvenuje jak pantomimě, tak současnému tanci.

S Jiřím jsme se shodli na tom, že oba naše styly se prolínají. Samotné zkoušení inscenace Sunday Neurosis pro nás bylo i laboratoří, ve které jsme zkoumali přístup k práci z podhledu toho druhého.
Radim Vizváry

Jiří Pokorný a Radim Vizváry - Sunday Neurosis

Kompozici inscenace drží pohromadě dramaturgie, kterou zaštiťuje téma neurózy.

Problematiku neurózy jsme zkoumali z různých zdrojů a postupně jsme zjišťovali, kolik různých symptomů a podob neuróza může mít a že se nás také týká.
Jiří Pokorný

Jak ale dodal Radim Vizváry, na toto téma oba tvůrci nahlíží s nadsázkou a humorem.

Spustit audio