Straussův Koncert pro lesní roh v podání Radka Baboráka

03242110.jpeg
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03242110.jpeg

Česká filharmonie pod vedením šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka uvádí ve Dvořákově síni pražského Rudolfina další z abonentních koncertů. Nejprve zazní Čtvrtá symfonie Bohuslava Martinů, kterou skladatel napsal v Americe v jarních měsících roku 1945, v době blížícího se konce války a očekávání klidnějších a příznivějších časů.

Dále zazní Janáčkova Sinfonietta, kterou filharmonici provedou z nové notové edice Jiřího Zahrádky. A součástí programu je také Koncert pro lesní roh číslo 2 Es dur Richarda Strausse, ve kterém se jako sólista představí Radek Baborák:

„Straussovy hornové koncerty patří k jádru hornového repertoáru, jsou to dva nejslavnější romantické koncerty. Vedle Mozartových koncertů jsou nejhranějšími, které my hornisté máme v repertoáru téměř od dětství. Jsou součástí všech soutěží a konkurzů.“

Koncert, který řídí šéfdirigent České filharmonie Jiří Bělohlávek, začíná v Rudolfinu ve středu v 19:30. Reprízy se uskuteční ve čtvrtek a v pátek ve stejném čase. Na programu je Koncert pro lesní roh číslo 2 Es dur Richarda Strausse, Čtvrtá symfonie Bohuslava Martinů a Janáčkova Sinfonietta.

Richard Strauss byl velkým obdivovatelem Wolfganga Amadea Mozarta. Oba dva byli operní skladatelé, oba spojovala podobná lehkost v psaní. „Jsou to také dva nejslavnější bavorští skladatelé, protože Salzburg byl v minulosti součástí Bavorska. Láska k lesním rohům je pro oba možná taky společná, Straussův otec byl známý hornista.“

Třetí závěrečná část koncertu prověří instrumentální zdatnost sólového hráče. „Patří k technicky nejnáročnějším skladbám, které byly pro lesní roh napsány. Celkově je koncert plný změn tempových, náladových. Prověří nejen sólistu, ale i orchestr,“ dodává hornista Radek Baborák.