Sto let amerického dramatu

03540558.jpeg

V cyklu Sto let amerického dramatu překladatelé Hana Ulmanová a Jiří Josek představí nejvýznamnější autory a etapy amerického divadla.

Dvanáctidílný seriál, který zahajuje portrét „otce moderního amerického dramatu“ Eugena O´Neilla, budeme vysílat každou první sobotu v měsíci v čase pravidelného Slova o divadle, vždy v 17:00.


1/12 Eugene O´Neill

Úvodní díl připravila amerikanistka a překladatelka Hana Ulmanová. Přibližuje v něm historii divadla na americkém kontinentu a také cestu, kterou americké drama urazilo ve snaze o získání nezávislosti na evropském divadle. Tento proces dovršil svým dílem právě Eugene O´Neill. Dramatik, který „první vytváří dramatickou literaturu autenticky americké skutečnosti a vítězně jí proniká na scény celého světa. Takřka každá z jeho her ve vrcholném období dvacátých a třicátých let je i pro evropské divadlo objevem: tematickým, druhovým i co do skladebných postupů.“ (Jan Grossman)

02468398.jpeg

Pravidelnou součástí pořadů jsou i ukázky z děl jednotlivých dramatiků. V případě Eugena O´Neilla se zaměříme na jeho rodinnou tragédii Cesta dlouhým dnem do noci. V režii Lukáše Hlavici účinkují Jaromír Meduna (James Tyron), Taťjana Medvecká (Mary Tyronová), Ivan Lupták (James Tyron, syn), Jan Meduna (Edmund Tyron). Průvodní slovo čtou Lukáš Hlavica a Renata Venclová.

2/12 Thornton Wilder

Druhou částí pokračuje cyklus Sto let amerického dramatu, jehož cílem je zmapovat sice relativně krátkou, avšak bohatou historii dramatické tvorby v takzvaném Novém světě. Po Eugenu O´Neillovi, který bývá pokládán za zakladatele moderního amerického dramatu, přichází na řadu dramatik a prozaik Thornton Wilder a mýtus běžné spořádané komunity, o kterém pojednává jeho nejznámější divadelní hra Naše městečko.

03563916.jpeg

Pořad autorsky připravila překladatelka a amerikanistka Hana Ulmanová, která také vybrala ukázky ze hry. Režie se ujal Lukáš Hlavica.


Autoři: Hana Ulmanová a Jiří Josek Dramaturgie: Renata Venclová

Čtěte také: Všechna dostupná díla na webu Hry a literatura