Steinar Bragi: Planina

22. prosinec 2018

Sugestivní a výborně napsaný příběh o vině a nevinnosti, hranicích lidskosti a střetnutí s chladnou krutostí islandské přírody i vlastním nitrem – dílo, které v sobě spojuje prvky psychologického thrilleru a islandské lidové pověsti. Četbu na pokračování z románu současného islandského spisovatele poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Planina je horor. Hlavní roli tu hraje Island s veškerou svojí samotou, pískem a nekonečným prostorem, táhnoucím se od obzoru k obzoru. Skrze tuto krajinu, která postrádá stromy, orientační body a není tu žádný signál, projíždí džíp.

Dvě dvojice mladých lidí jedou na výlet. Nad celou přírodou byl klid. Stíny na obzoru potemněly, chvíli se ostře rýsovaly proti nebi a pak splynuly s nocí… Ovšem klid je to jen zdánlivý. Vjedou do mlhy a narazí do osamoceného domu. Auto je nepojízdné, ve stavení, které obývá stará paní a její pomatený druh, musí výletníci přespat. Je to sice nepříjemné, nečekané, ale už zítra se vše spraví, dostanou se do civilizace a malá nehoda bude brzy zapomenuta. Nebo ne?

Lukáš Hlavica

Pokusy opustit to místo totiž selhávají, jakoby dům přitahoval všechno a všechny zpátky. Čím více se čtveřice snaží dostat pryč, tím zřetelněji si všichni uvědomují, že to nedokážou a brzy si to uvědomí i čtenář. Jak dlouho už tam jsou? U elfů, kteří bydlí v balvanech a ve skalách? A jasnými světly k sobě lákají bloudící pocestné, zavřou je do kamene a nikdo už se o nich nic nedozví?

Napětí narůstá, začínají se odhalovat jednotlivé charaktery, přibývá podivných, náhodně nalezených kostí, nápisů, hryzavých lišek, místností a nakonec se objeví tunel. A člověk má neodbytný dojem, že pokud do něj postavy vstoupí, nedopadne to dobře…

Hrafn sáhl do zadní kapsy kalhot a vytáhl fotografii Vigdís. Z hlavy se jí táhly slabé čáry a zdálo se, jako by každou sekundu bělaly a houstly a získávaly podobu zvířecího paroží. I její výraz se změnil, oči měla otevřené, ale bylo vidět pouze bělmo, a ústa měla dokořán, z prsou si přitom rvala rudožluté cáry. „Co jí to děláte?“ zeptal se a odtrhl pohled od fotografie. „My jsme nic neudělali,“ odpověděla stařena a usmála se ještě šířeji, jako by viděla, jak Hrafn znejistěl. „Všechno jste to udělali sami.“

Román Planina vypráví příběh o vině a nevinnosti, hranicích lidskosti a střetnutí s chladnou krutostí islandské přírody i vlastního nitra. V knize se prolínají prvky psychologického thrilleru s komentářem současných společenských změn, které na Islandu nastaly v důsledku finanční krize v roce 2008 (například oba mužští hrdinové příběhu jsou do této krize zapleteni).

Logo

Autor Steinar Bragi bývá označován kritikou za jednoho z nejvýznamnějších autorů své generace. Ve svých dílech často zpracovává téma pomíjivosti pozemského života a nekonečné osamělosti člověka. Na Islandu získal román Planina vynikající hodnocení především díky vybroušenému stylu a struktuře, které mu dodávají „působivost a schopnost vzbudit ve čtenáři intenzivní, téměř fyzický prožitek úzkosti“. V češtině vyšel v nakladatelství kniha Zlín v překladu Lucie Korecké.

Účinkuje: Lukáš Hlavica

Překlad: Lucie Korecké
Připravila: Ivana Myšková
Režie: Apolena Novotná

Natočeno v roce 2018.

Spustit audio