Sochařský ateliér Zbyňka Sekala

22. březen 2011

Významný český sochař Zbyněk Sekal, který se narodil v roce 1923 v Praze a zemřel v roce 1998 ve Vídni, strávil více než 30 let v emigraci. Jeho originální tvorbu připomněla před 14 lety v Městské knihovně v Praze velká retrospektivní výstava, kterou uspořádala Galerie hlavního města Prahy.

Nyní se můžeme s výběrem ze Sekalovy sochařské tvorby od 50. do 90. let, především s jeho sádrovými plastikami a dřevěnými schránkami a také s vybavením jeho vídeňského ateliéru, setkat v jedné z prosklených vitrín v přízemí Veletržního pláce v Praze 7-Holešovicích nedaleko hlavního vchodu směrem do ulice.

Svůj ateliér, který se nacházel v ulici Hakelgasse ve vídeňské čtvrti Simmering, považoval Sekal za životně důležité útočiště, za svůj „umělý ráj“, kde „je všechno jakž takž v pořádku“.

Čemu vděčíme za to, že díky jeho pražské instalaci můžeme nahlédnout do mikrosvěta umělcova pracovního prostředí, se Karel Oujezdský zeptal kurátorky Lenky Pastyříkové ze Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze.

Spustit audio