Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku

23. březen 2012

Lidé odedávna pojmenovávají nejrůznější objekty v krajině, aby se v ní lépe orientovali – svá jména (a někdy hodně zvláštní ) tak mají lesy, louky, pole, osamělé stromy, kameny či skály, ale i objekty vytvořené v krajině člověkem – lomy, cesty, doly apod.

Tyto názvy přitom často nejsou ani zachyceny na mapách. Jazykovědci v Ústavu pro jazyk český Akademie věd v Praze pracují na Slovníku pomístních jmen v Čechách.

Jejich kolegové v Dialektologickém oddělení Ústavu pro jazyk český v Brně zase zpracovávají Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Průběžně budují i jejich digitální databázi, jak vysvětluje doktorka Libuše Čižmárová ze zmíněného Dialektologického oddělení.

autor: Jana Olivová
Spustit audio