Školství a vzdělanost v zemích Koruny české. Jak se s potřebou vzdělanosti vyrovnávali naši předkové?

22. březen 2023

Jakou cestou prošlo školství v českých zemích od svých středověkých počátků, kdy bylo dostupné jen úzké elitě, až ke vzdělávání v 21. století? Několik kapitol z dějin českých učitelů, žáků, školských zákonů, reforem a budov přináší vltavský pořad, inspirovaný tematickým vydáním Velkých dějin zemí Koruny české. Poslouchejte on-line po dobu čtyř týdnů po odvysílání. 

V pořadu uslyšíte rozhovory s autory publikace Velké dějiny zemí Koruny české Ivanou Čornejovou, Milenou Lenderovou, Miroslavem Novotným a Janem Šimkem. Dále zazní ukázky z jezuitské školní hry Vlastní jméno Květu nazaretského v překladu Magdalény Jackové, ze Školních deníků Jakuba Jana Ryby a z publikace Eduarda Štorcha Děti v severočeském revíru.
Účinkují: Petr Šmíd, Matěj Nechvátal, Barbora Šupová, Marie Švestková, Marie Nováková
Připravily: Alena Zemančíková, Marie Nováková
Hudební spolupráce: Jiří Litoš
Zvukový mistr: Ladislav Čurda
Premiéra: 24. 3. 2021

S několika spoluautory Velkých dějin zemí Koruny české – Školství a vzdělanost se dotkneme otázek, které ve vztahu ke vzdělání řešíme až do dnešních dnů. Připomene, že veřejnou, obecně dostupnou školu (bez sociálních překážek) máme v českých zemích už od středověku. Dotkneme se úlohy paměti v učebním procesu, nevynecháme roli církevních řádů, zejména jezuitského, zastavíme se u podoby školních budov a samozřejmě připomeneme, že povinná školní docházka je produktem osvícenského státu, v našem případě habsburské monarchie za císařovny Marie Terezie. Školské reformy se od 19. století odehrávají nepřetržitě a ne vždy jsou veřejností vítány: naléhavou otázkou je i rovnoprávný přístup dívek ke vzdělání.

Škola je také významným tématem v umění – nejen v literatuře, ale i v hudbě. Literární a hudební ukázky jsou často výmluvnější než odborný výklad.

Role státu v oboru vzdělání je problém, jehož řešení se v dějinách daří se střídavým úspěchem posouvat. Jaké nároky přinese současnost na učitele i žáky, jsme ještě nedávno vůbec netušili. Večer na téma Školství a vzdělanost v zemích Koruny české přináší výběrový přehled o tom, jak se s potřebou vzdělanosti vyrovnávali naši předkové.

autoři: Alena Zemančíková , Marie Nováková
Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.