S noblesou, s radostí, se zaujetím. Osudy Charlotty Kotíkové – newyorské kurátorky a pravnučky TGM

23. říjen 2023

Ke vzpomínkám mám komplikovaný vztah, nejsem k nim tak moc vázaná. Mě zajímá budoucnost, něco, co jsem ještě nezažila, neviděla. Minulost už je uzavřená kapitola. Ale zkusíme to…,“ říká na začátku svého vyprávění Charlotta Kotíková, kunsthistorička, kurátorka brooklynského muzea výtvarného umění v New Yorku a pravnučka T. G. Masaryka.

Připravila: Vladimíra Bezdíčková
Natočeno: 2018

Charlotta Kotíková se odmala potýkala s „rodovým zatížením“, protože její matka byla klavíristka Herberta Masaryková, otec kunsthistorik Emanuel Poche. Po ukončení gymnázia chtěla studovat dějiny umění, ale kvůli původu to nebylo možné. Pracovala tři roky v Židovském muzeu, pak v Národní galerii v Praze, nakonec přece jen studovala večerně a UK absolvovala v roce 1968.

Pravnučka prezidenta T. G. Masaryka Charlotta Kotíková na snímku z roku 2012

O dva roky později vycestovala za svým manželem, hudebním skladatelem Petrem Kotíkem do USA, kde rodina zůstala. Charlotta Kotíková zde začala pracovat v Allbright-Knox Gallery v Buffalu, po čase se přestěhovali do New Yorku, kde zakotvila v Muzeu výtvarného umění v Brooklynu a postupem času se stala hlavní kurátorkou muzea. 

V současné době působí jako nezávislá kurátorka, vyučuje, poměrně často jezdí do Čech, spolupracuje s organizacemi, které podporují mladé umělce, sleduje je a snaží se je představit a prosadit na americké půdě.

Ta otevřenost, vstřícnost k lidem, kteří jsou odjinud a i trochu atypičtí, ta mě vždycky bavila.

V rozhlasových Osudech komentuje také společenskou a politickou situaci tehdejšího Československa, hovoří o těžké době rodiny v 50. letech, popisuje americké prostředí let sedmdesátých, zabydlování se v jazyce, dobu nástupu pop-artu, hovoří o práci kurátorky, o uspořádaných výstavách. S noblesou, radostí, se zaujetím.

Charlotta Kotíková, vnučka Tomáše Garrigue Masaryka
Spustit audio

Související