Roráty v kapli svatováclavské. Alfred Strejček čte jednu ze staropražských legend

28. listopad 2022

Poslechněte si, jak probíhaly roráty ve svatováclavské kapli podle pražské legendy zapsané Juliem Košnářem. On-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Účinkuje: Alfred Strejček
Režie: Vladimír Tomeš
Natočeno: v roce 1995

Roráty jsou ranní mariánskou mší svatou konanou v době adventní. Lidé se scházejí velmi brzy, ještě za úplné tmy. Název je odvozen od vstupního zpěvu čtvrté neděle adventní, který začíná slovy „Rorate coeli desuper“ (rosu dejte, nebesa, shůry). Jsou doprovázeny liturgickými zpěvy.

autor: Tvůrčí skupina Drama a literatura
Spustit audio