RootlessRoot Company: Sudden Showers of Silence

6. červen 2007
Mozaika

Josef Fruček a Linda Kapetanea Tanec jako boj - boj jako tanec Světová premiéra 4.6.2007 Divadlo Archa (Praha)

Pod názvem RootlessRoot Company se skrývá taneční a choreografické duo Josef Fruček (Slovensko) a Linda Kapetanea (Řecko). Oba za sebou mají kariéru tanečníků ve světoznámém souboru Wima Vandekeybuse Ultima Vez. Oba ale spolupracovali s dalšími tvůrci a v současné době pracují samostatně.

Sudden Showers of Silence je zvláštní a překvapivé taneční divadlo. Inspiraci pro něj našli autoři v antickém příběhu o Hektorovi a jeho ženě Andromaché z Homérova eposu Ilias. Ústředními prvky choreografie jsou různé varianty boje a až badatelské zaujetí různými jeho formami, jakož i rozdílnými podobami a náladami vzájemných dotyků. Poměrně jednoduše vybavenou scénu ovládají dvě postavy v černém Hektor a Andromaché, kteří se v úvodní expozici představí také jako Bojovník a Vdova. Tato označení lze chápat jako homérovský princip epiteton constans , který je divákovi předložen prostřednictvím nápisů na kostýmech. Zároveň jsou obě postavy hned v úvodu charakterizovány pohybem. Hektor se projevuje bojovným tancem s důrazem na prosazování vlastního ega s krátkými odbočkami k bolestným ponorům do vlastního nitra. Andromaché prezentuje svou osamocenost a tragickou ztrátu všeho, na čem jí záleželo. Navíc jakoby se pohybovala v Hektorových stopách. A to doslova. Oba tanečníci vytvářejí svýma zespoda obarvenýma nohama na scéně obraz vlastních kroků.

Velmi rychle se ale choreografie zaměří na skutečný a nelítostný boj. S dřevěnými pálkami i holýma rukama. Tyto sekvence působí velmi autenticky a nečekaně tvrdě. Vzduchem létají třísky, je slyšet zrychlený dech obou protagonistů, dokonce i výkřiky bolesti. Absolutním kontrastem k těmto vypjatým momentům je část, v níž Andromaché hněte těsto, které se pod jejíma rukama mění v dítě - snad v syna Astyanakta, kterého matka nejprve přikládá k prsu a poté rezignovaně pouští na zem. Podobně emocionálně laděné je místo, kdy Hektor jako mág tančí se svou levitující ženou. Tuto pasáž divák sleduje skutečně bez dechu. Tanečnice je velmi nenápadně zavěšena na svém partnerovi a opravdu se vznáší několik centimetrů nad zemí. Hektor tu navíc vystupuje v botách na velmi vysokém klínu, což lze opět chápat jako připomínku antického dramatu, kde se důležité postavy také pohybovali po scéně v sandálech na dřevěných špalcích. Působivá je scéna, kdy na sobě Andromaché stříhá šaty a jejich části nechává za sebou. Snad na znamení smutku, snad jako výraz naprosté rezignace.

Velkou podporu tanečníkům poskytl řecký skladatel a přední světový perkusionista Demetris Desyllas, který přímo pro tuto performanci napsal původní hudbu. Sounddesign je navíc doplněn zvláštním scénografickým prvkem, na nějž velmi důmyslně hraje Josef Fruček v jedné z pasáží choreografie. Zmíněný prvek je snad kromě malé stoličky a dřevěných palic vlastně jediným mobiliářem na scéně. Prostoru vévodí vtipně řešený lightdesign, zprostředkovávaný pásem světel na horizontu - dalším prvkem, odkazujícím - tentokrát výtvarně - k antice.

Josef Fruček a Linda Kapetanea se antického tématu chopili s porozuměním a pokorou. Ve své práci se snaží o co nejkonkrétnější pohybové vyjádření. To se jim podle mě daří vrchovatě. Navíc ale jsou schopni dát historické látce zcela zřejmý současný náboj a přesah. Boj je věčný, stejně jako láska a utrpení. Oba protagonisté jsou skvělí tanečníci. V bojových scénách se jistě projevila také Fručkova průprava v umění Tai chi a San feng. Sudden Showers of Silence je skutečný duet. V žádném případě nejde o dvě paralelní sóla. Interakce mezi postavami je tak hluboká, že jedna bez druhé zkrátka nemohou existovat.

Autor:Jaroslav Doleček