Ptáků nebylo nikdy méně než dnes

24. září 2008

Běžné druhy druhy ptáků ubývají na celém světě. Je to dokladem toho, že stále rychlejší degradace životního prostředí ve světě ovlivňuje kvalitu života na zemi - včetně lidí. Všechny vlády světa se zavázaly zpomalit nebo zastavit pokles druhové rozmanitosti k roku 2010. Avšak dosavadní vývoj již v tuto chvíli naznačuje, že tohoto cíle nebude dosaženo.

Tyto a další informace lze vyčíst z publikace Stav ptačích světů (State of the Worlds Birds), představené v pondělí 22. září u příležitosti zahájení Světové konference BirdLife International (BLI) v argentinské metropoli Buenos Aires, které se zúčastnil i delegát České společnosti ornitologické, národního partnera BLI v České republice.

Zpráva upozorňuje na pokles běžných ptačích druhů v Evropě. Analýza vývoje populací 124 druhů ptáků dokládá, že v průběhu uplynulých 26 let došlo ve více než 20 evropských zemích k poklesu početnosti 56 druhů. Pokles se týká především ptáků zemědělské krajiny. Běžní ptáci se tak stávají méně běžnými a vzácní ještě vzácnějšími.

I přes dosavadní nepříznivý vývoj se ukazuje, že cílená mezinárodní spolupráce v kombinaci s vědeckým výzkumem a jeho praktickým využitím, je cestou správným směrem. V rámci programu BLI Významná ptačí území (Important Bird Areas - IBA) vznikla v 80. letech 20. století celosvětová síť více než 10 000 ornitologicky cenných území s rozlohou 10 milionů km2. V zemích Evropské unie se tato území stala základem pro vymezení ptačích oblastí soustavy Natura 2000. Údaje, získávané v rámci programu IBA, jsou také velmi cenným zdrojem informací pro ochranu přírody a další rozvoj těchto oblastí. Ukazuje se, že ptákům se v těchto územích daří lépe, než kdekoliv jinde.

Zachování současné druhové rozmanitosti však není myslitelné bez odpovědného přístupu a financování. Finanční prostředky, vynakládané v současnosti vládami na ochranu přírody, jsou velmi nízké, a neodpovídající deklarovaným cílům.

"Svět nedostál svým závazkům významně zpomalit stávající trend poklesu druhové rozmanitosti," zmínil dr. Mike Rands, výkonný ředitel BLI. "Je nezbytné posílit závazky k ochraně biodiverzity na mezinárodní úrovni a přijmout konkrétní opatření - a nejlépe hned!"

autor: Lukáš Viktora
Spustit audio

Více z pořadu