Profesor Peter Demetz v rozhlase

14. únor 2013

Peter Demetz působil jako profesor německé a srovnávací literatury ve Spojených státech, přednášel i na evropských univerzitách. Narodil se v Praze roku 1922. V roce 1949 emigroval.

Je autorem mnoha studií a knih, z nichž česky vyšly například „Kafka a Praha“, „České slunce, moravský měsíc“, „René: pražská léta Rainera Marii Rilka“, „Praha černá a zlatá“ „Aeroplány nad Bresciou“ nebo „Dějiště: Čechy“. Po roce 89 přednášel na univerzitách v Brně a Ostravě. S profesorem Demetzem jsem pro stanici Vltava připravil několik pořadů, například „Osudy“, při jejichž přípravě jsem vycházel z knihy „Praha ohrožená“ obsahující Demetzovy vzpomínky na život ve stínu hákového kříže. Pro Víkendovou přílohu jsem s ním natočil obsáhlý rozhovor, ve kterém jsem se Peters Demetze také ptal na jeho vztah k Haškovu Švejkovi.

„Napsal jsem studii o Švejkovi, poněvadž se mi zdál německý pohled na Švejka a hlavně na Haška a také na společnost první republiky dost nepoučený,“ odpověděl Peter Demetz. „Chtěl jsem to trochu korigovat. Švejk jako postava pro mě není zjevení, pro mě byl zajímavý Hašek, jeho politický a osobní vývoj. Některé otázky jsem si vlastně nikdy nevyřešil a myslím, že nikdo je neřeší, například vztah vypravěče k figuře. Jaký je vztah vypravěče ke Švejkovi? Je kladný, skeptický nebo ironický? Ono se to mění během románu, ale komentátoři, hlavně ti němečtí, ztotožňují Haška se Švejkem, což je pochopitelně zavádějící.“

Haškovskou část našeho rozhovoru zařadíme do Víkendové přílohy stanice Vltava 27. dubna, která bude dedikovaná letošním jubileím Jaroslava Haška.

Profesoru Peteru Demetzovi, který loni oslavil devadesátiny, udělí začátkem března čestný doktorát Masarykova univerzita v Brně, k této příležitosti Víkendová příloha stanice Vltava uvede 2. března dokument z roku 2009 Chtěl jsem se potkat s Jiřím Ortenem… o jeho životě a díle.

autor: Jiří Kamen
Spustit audio