Profesor Pavel Pafko: Štěstí se transplantovat nedá

25. říjen 2017
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Pavel Pavko

Mezi chirurgy, lékařskou veřejností i laiky je profesor Pafko uznávanou osobností s vynikajícími odbornými výsledky i častými polemickými názory na široké spektrum otázek, včetně palčivých problémů současného zdravotnictví a společenských nešvarů.

Úctyhodná erudovanost a životní zkušenost ve spojení s pracovitostí, pílí a všeobecným rozhledem mu dovolují zobecnění, k nimž se každý z nás propracovává s různou mírou úspěšnosti po řadu let.

Profesor Pavel Pafko

Pavel Pafko, po právu jeden z našich „Rytířů lékařského stavu“, dokázal výrazně povýšit naši plicní chirurgii v evropském rámci, zejména úspěšným transplantačním programem, a stal se bez nadsázky symbolem a živoucí legendou české chirurgie. Třebaže vedení „své“ kliniky ve svých 70. letech předal profesoru Lischkemu, stále pravidelně operuje – i jeho návštěva ve Vizitce se jen obtížně vtěsnala do aktuálního operačního rozpisu…

Zdraví a štěstí? Až příliš často si přejeme věci, proti kterým sami pracujeme.

Navzdory tomu je profesor Pafko člověkem neobyčejně skromným, obdivuhodně empaticky založeným. V době, kdy stále více z nás hledá snadná a zkratkovitá řešení, leckdy navíc taková, která za nás udělá někdo jiný, je každé setkání s tímto filozofujícím lékařem nesmírně obohacují, neboť přináší inspiraci a zamyšlení nad tím, jak naložit se svým vlastním životním stylem, zdravím, s postojem ke svému okolí.

Nadační fond prof. Pavla Pafka
www.nfppp.cz

Spustit audio