Václav Flegl

Václav Flégl

Na začátku své profesní dráhy se Václav Flegl rozhodoval mezi kariérou sportovní a češtinářskou, poněkud alibisticky tedy vystudoval na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK učitelství TV-ČJ, diplomovou a rigorózní práci však už složil na fakultě filozofické, kde později také pracoval jako odborný asistent.

Do rozhlasu nastoupil v roce 1993 jako vedoucí vzdělávacího oddělení, poté (jako dramaturg vedl dopolední blok čRo2 (Host do domu), na jehož podobě se podílel i jako moderátor a organizátor posluchačsky oblíbených setkání. Tři roky působil jako editor vysílání českého rozhlasu Regina. Byl autorem více než tří desítek scénářů pořadu české televize O češtině.

Třebaže tato veskrze každodenní činnost nikdy nebyla jeho denním zaměstnáním, věnoval se spolu se svou manželkou Zdenou plných pětadvacet let vedení Dismanova rozhlasového dětského souboru.

I tyto zkušenosti v současné době využívá jakožto pracovník České školní inspekce během kontrolní a inspekční činnosti na základních uměleckých školách a konzervatořích.         

Všechny články

Stránky