Václav Flegl

moderátor
Podílí se na přípravě vltavské programové řady Vizitka, kde vede rozhovory se svými hosty.
Václav Flégl

Na začátku své profesní dráhy se Václav Flegl rozhodoval mezi kariérou sportovní a češtinářskou, poněkud alibisticky tedy vystudoval na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK učitelství TV-ČJ, diplomovou a rigorózní práci však už složil na fakultě filozofické, kde později také pracoval jako odborný asistent.

Do rozhlasu nastoupil v roce 1993 jako vedoucí vzdělávacího oddělení, poté (jako dramaturg vedl dopolední blok čRo2 (Host do domu), na jehož podobě se podílel i jako moderátor a organizátor posluchačsky oblíbených setkání. Tři roky působil jako editor vysílání českého rozhlasu Regina. Byl autorem více než tří desítek scénářů pořadu české televize O češtině.

Třebaže tato veskrze každodenní činnost nikdy nebyla jeho denním zaměstnáním, věnoval se spolu se svou manželkou Zdenou plných pětadvacet let vedení Dismanova rozhlasového dětského souboru.

I tyto zkušenosti v současné době využívá jakožto pracovník České školní inspekce během kontrolní a inspekční činnosti na základních uměleckých školách a konzervatořích.         

Všechny články