Poznávat Santiniho je stále vzrušující výzva

10. únor 2015

Dílo, které Jan Blažej Santini Aichel navrhnul a realizoval je obdivuhodné, monumentální nejen pro množství, ale především díky vyzrálé řemeslné i estetické úrovni. Povědomí o celku skvělé stavitelské činnosti tohoto umělce nyní můžete získat v knize Stanislava Růžičky nazvané Santini, o jejíž vydání se zasloužil spolek Putování se Santinim.

Jan Blažej Santini Aichel (3. února 1677 - 7. prosince 1723) získal v pouhých 23 letech svou první zakázku, byl pověřen vedením stavby konventu cisterciáckého kláštera ve Zbraslavi. O dva roky později byl pověřen projektováním a vedením stavby klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory.

Nepřekonatelný Santini Horynův doplňuje průvodceRozsáhlou odbornou publikaci o Janu Blažeji Santinim napsal historik umění a náš největší odborník a znalec Santiniho díla, Mojmír Horyna. Kniha vyšla v roce 1998 a o staviteli i jeho díle je v ní nepochybně vše. Nový počin má plnit poněkud jiný účel, jak vysvětluje její autor Stanislav Růžička: „Zjistili jsme, že jednotlivé regiony se santiniovskými stavbami o sobě vzájemně mnoho nevědí. My jsme chtěli umožnit poznání všeho dohromady.

03312501.jpeg

Navíc, v našem spolku jsou dnes sdružení všichni správci, majitelé staveb pocházejících od Santiniho. Takže jsme dnes schopni se vydat – a také se vydáváme – na putování za poznáním celku i jednotlivých částí tohoto unikátního stavitelského díla.“

Kniha může částečně fungovat jako příručka pro cestovateleZároveň ale publikace s bohatým obrazovým doprovodem, který pořídil fotograf Vladimír Kunc může být výborným náhledem do stavitelského umění a čtenář s ní nemusí opustit pohodlí domova. „Nabízíme možnost srovnání, vidět stopy, detaily, hledat vývoj, tu hudbu, ten akord a harmonii v Santiniho tvorbě,“ dodává Stanislav Růžička.

03312500.jpeg

Všechno je tištěno na kvalitním křídovém papíře. Takové provedení si žádá poměrně velkou částku na vydání. Celou polovinu rozpočtu proto zaplatilo Ministerstvo kultury. Kniha zároveň vyšla v anglické verzi.

Spustit audio