Pořádná dávka skepse nás může probrat z letargie. Palm OFF Fest řeže do živého

26. říjen 2018

„Už máme, co jsme chtěli?“ To je motto letošního ročníku festivalu Palm OFF Fest. Pořadatelé se v roce, kdy si připomínáme řadu takzvaných „osmičkových“ výročí, ptají, zda už skutečně máme, co jsme chtěli. Odpovědi hledají společně s divadelníky z Maďarska, Polska, Německa i Estonska. 

Palm OFF Fest nejen že svůj program vymezuje teritoriálně, ale také tematicky. V loňském roce se tématem festivalu stal stav demokracie ve visegrádských zemích. Odrazilo se to nejen ve festivalových představeních, která se divadelním jazykem vyjadřovala k omezování lidské svobody, uprchlické krizi nebo totalitárním režimům, ale také v diskuzích s odborníky. I v tomto roce přichází dramaturgie festivalu s tematickým rámcem. Stalo se jím motto: „Už máme, co jsme chtěli?“

Revoluce, Teatr NO99

Můžeme ještě někdy očekávat revoluci? A pokud ano, jak by měla vypadat? Ptá se trochu ironicky estonský soubor Divadla číslo 99 v inscenaci Revoluce. Režiséři Tiit Ojasoo a Ene Liis Semperová si tímto dílem pokládají otázku, zda revoluce znamená totální destrukci, anebo se v ní ukrývá i trocha naděje.

Vy snad nemáte pocit, že totální kolaps prostředí, ke kterému se schyluje, není způsobem námi lidmi? Nikoli vesmír nebo příroda sama, ale my jsme tou příčinou zániku, my jsme ten ničivý meteorit, který se na naši zemi valí a zničí ji. My jsme příčinou všech změn. Nemá smysl to házet na cokoliv jiného. Navíc apokalypsou to nazýváme my. Pokud se na to podíváme z perspektivy přírody, tak ta bude jedině ráda, když se lidstva zbaví.
Tiit Ojasoo

Humanistickým ideálům se snažíme znovu naslouchat v kontextu dnešní doby

Naše základní hodnoty jsou v ohrožení! Předsadili v anotaci ke své inscenaci 99 slov pro prázdnotu její autoři a interpreti Iggy a Maike Lond Malmborgovi. Inscenace oplývá jistou dávkou ironie, která pomáhá odlehčit ono zamýšlení se nad současným stavem evropské společnosti. Už jen fakt, že Iggy a Maike Lond Malmborgovi vystupují na scéně jako dva rytíři vysláni na záchranu evropských hodnot, je úsměvný. O to víc, že oba rytíři nakonec zjišťují, že si nejsou jisti, jaké hodnoty to vlastně mají bránit.

99 slov pro prázdnotu, Kanuti Gildi SAAL

Jeden z důvodů, proč jsme začali pracovat na inscenaci „99 slov pro prázdnotu“, byl ten, že jsme si uvědomili zvláštní propojení tradičních humanistických myšlenek – jako je svoboda slova, demokratické volby, dotované vzdělávání – s neoliberálním myšlením, které se dotýká volného trhu, privatizace nebo posilování soukromého sektoru. Máme pocit, že na montáž těchto dvou diskurzů je nutné upozornit. V naší inscenaci se proto snažíme humanistickým ideálům znovu na,uchat v kontextu dnešní doby. Díky tomu zjišťujeme, že když se na ně zaměříme skutečně důsledně, najdeme za nimi i nepříjemné temné stíny.
Iggy Lond Malmborg

99 slov pro prázdnotu, Kanuti Gildi SAAL

V inscenaci tuto naši ideu představujeme dvěma způsoby. Jedním z nich je polemika o tom, co je divadlo a jaká je jeho dnešní hodnota. Na tuto otázku se snažíme odpovědět právě skrze humanistické ideály. Zabýváme se tím, co a jak je v divadle sdíleno a co nám to může přinést. A ten druhý způsob je více narativní, protože vyprávíme příběh o fiktivní rodině. Já a Iggy se prezentujeme jako sourozenci a vyprávíme historii naší fiktivní babičky a matky. Důvod, proč tyto dvě roviny propojujeme, je ten, že chceme přijít na to, kde se hodnoty současné Evropy zrodily, kdo a jak za ně bojoval a jak jsou dnes přijímány. Inscenaci pak představujeme jako montáž dvou rozdílných estetik a forem.
Maike Lond Malmborg

Současný společenský diskurz je plný nenávisti, strachu a paranoie

Inscenace Ledové doktríny – Variace na nacistickou rétoriku divadelního souboru Matanoia Artopeédia demaskuje jazyk nenávisti ve veřejném prostoru a upozorňuje na nebezpečí, jaká z něho plynou. Dramaturgyně Andrea Erdelј Perovicsová vysvětlila, že cílem inscenace je ukázat, jak velmi jednoduchými jazykovými prostředky lze ovlivnit myšlení a chování napříč společností, jak snadno jí lze manipulovat a z mnoha lidí tak ve výsledku udělat vrahy či kolaboranty.

Nikdy jsme si v souboru nemysleli, že se k tomuto tématu uchýlíme. Ale zkrátka to, co se děje kolem nás a v podstatě v našem bezprostředním okolí, tedy i v naší zemi, nás nemohlo nechat v klidu. Tato inscenace zkrátka musela vzniknout. Každý den se musíme konfrontovat s hovory, které jsou plné nenávisti. Celý současný společenský diskurz je plný nenávisti, strachu a paranoie. A nejhorší je, že mluvčími nejsou jen představitelé extrémní pravice, ale tento diskurz je přítomen i v naprosto banálních promluvách, například i ve vtipech, které se týkají národnostních menšin nebo homosexuálů.
Andrea Erdelј Perovicsová

Sestavit promyšlenou dramaturgii jako jeden myšlenkový celek není jednoduché. Festivalu Palm OFF Fest se to daří. Navíc vytváří názorovou platformu, která vychází z podstatného faktu, a to takového, že zásadní a nemálo problematické dění se v současné Evropě odehrává jak na poli kulturním, tak politickém.

Spustit audio