Pierre Reverdy: Chuť skutečna

19. červen 2011

Na sklonku života bilancoval Pierre Reverdy bilancoval svou básnickou tvorbu a napsal: „Myslím, že nejsem ani básník, ani spisovatel, ani umělec. Ale člověk, který nenašel jiný způsob, jak zůstat ve styku s životem, jak se udržet nad hladinou. Psal jsem, jako se chytáme záchranného pásu.“ Souzvuk z Reverdyho veršů i básní v próze připravil Petr Turek z překladu Jana Vladislava.

Pierre Reverdy (nar. 13. 9. 1889 v Narbonne) se vydal do Paříže po přerušení studií: v jedenadvaceti letech přijel z jihu do hlavního města na počátku října 1910. Později vzpomínal, jak v něm říjnová mlha, šedivé domy, černé stromy a bláto v ulicích okamžitě probudily touhu vrátit se domů – „do nádherného podzimního slunce, které mě ještě předchozího večera hladilo svými paprsky“.

Záhy se však v Paříži zabydlil a seznámil se s řadou tvůrců, kteří stáli u kořenů bouřlivých uměleckých aktivit počátku 20. století: s malíři (Severini, Modigliani, Juan Gris, Pablo Picasso, Georges Braque), s básníky (Apollinaire, Max Jacob, Breton, Tzara, Soupault). V r. 1951 na tuto dobu vzpomínal: „Prožívali jsme poslední roky před potopou. Když nám později slunce podávalo ruku, už nikdy jsme necítili na kůži takovou něhu. Už nikdy vzduch neoplýval tak opojnými vůněmi. Už nikdy nás na cestě do neznáma neprovázelo tolik bezstarostnosti a sebedůvěry.“ V tomto prostředí se umění den za dnem otevíraly nové cesty a Reverdy stál přímo u toho.

První básnickou sbírku Básně v próze vydal r. 1915. Následovala řada dalších (Několik básní, 1916, Vejčitý vikýř, 1916, Břidlice ze střechy, 1918, Spící kytara, 1919 ...). Reverdyho poezie skládá z kaleidoskopických kombinací prvků předmětného světa imaginární celky a už od první chvíle je proniknuta pocitem úzkosti z cizoty toho předmětného světa. Autor se ztotožnil s estetickými východisky kubismu, přijal kubistický odpor k tradičním mimetickým postupům, odmítnutí všeho anekdotického a požadoval autonomnost uměleckého díla. Reverdy jako nejfilozofičtější duch mezi svými druhy rozvedl požadavek nutnosti vytvořit dílo, které by leželo mimo básníka: „Vytvoření uměleckého díla, které by žilo svým životem, mělo svou vlastní skutečnost a bylo samo o sobě cílem, se nám jeví jako cosi vyššího než jakákoli fantaskní interpretace skutečného života, jen o málo méně otrocká než věrné napodobení, jehož ostatně ti, kdo o ně usilovali, nikdy nedosáhli, z toho prostého důvodu, že umění nelze ztotožnit se životem, aniž je ztratíme.“ (článek Pokus o literární estetiku, červenec 1917)

V letech 1919-1924 Reverdy prožil vášnivý vztah s Coco Chanel. Vztah postupně přešel do vážné osobní krize, jejíž vyústění zcela proměnilo Reverdyho život: básník postupně zpřetrhal dosavadní přátelské svazky, dává se pokřtít, později pálí své rukopisy a opouští Paříž. Spolu se svou ženou se uzavírá v dobrovolné klauzuře v normandském Solesmes, v malém domku poblíž prastarého benediktinského opatství.

Přišla však další krize: již dva roky po příchodu do Solesmes Reverdy ztrácí víru a znovu stojí před otázkou, jak dál. Rozhoduje se pro „laické mnišství“, občas cestuje, vrací se k poezii. Pierre Reverdy zemřel v Solesmes 21. 6. 1960.

Souzvuk z díla francouzského básníka Pierra Reverdyho z překladu Jana Vladislava připravil Petr Turek. V režii Markéty Jahodové účinkuje Martin Stránský.

autor: ČRo Vltava
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?