Pevná místa vratkých dějin

26. leden 2018

Pět výprav na místa, historicky spojená s duchovními dějinami Čech, Moravy a Slezska. Provází Ondřej Vaculík.

Během pěti výprav, které nás dvakrát zavedou za současné státní hranice, navštívíme slavné jezuitské poutní místo Luže, spojené s jedním z významných českých moderních románů, Šotolovým Tovaryšstvem Ježíšovým.

Moravští bratrští exulanti nalezli útočiště na panství hraběte Zinzendorfa, kde založili vzornou bratrskou obec Ochranov, německy Herrnhut, jehož misionáři dodnes působí po celém světě.

Památný strom, lípa v obci Telecí, stojí v kraji, který svým dílem zachytila Teréza Nováková. Příběh lípy je spojen s dějinami tajných evangelíků, kteří opisovali Kralickou Bibli.

Vystoupíme na posvátnou horu Sleza, vystupující ze slezské roviny mezi městy Wroclaw a Svídnice: cestou potkáme monumentální zvířecí plastiky dávné, snad keltské kultury.

Závěrečné pevné místo vratkých dějin se nachází poblíž západočeského města Horní Slavkov. Je jím romantická rekonstrukce kamenné šibenice, u níž si připomeneme pravidla, podle kterých byl vykonáván hrdelní trest.

Průvodci Ondřeje Vaculíka jsou historikové, polský básník a díla české literatury.

autoři: Ondřej Vaculík , Alena Zemančíková , Tvůrčí skupina Drama a literatura
Spustit audio