Pět zastavení. Skladatel a muzikolog Miloš Štědroň představuje Milana Kunderu v nečekaných souvislostech

17. červenec 2023

Proslulý světový spisovatel byl rodákem z Brna-Králova Pole a synem brněnského muzikologa, Ludvíka Kundery, prvního rektora Janáčkovy akademie múzických umění. Jak se vyvíjel vztah k hudbě a její reflexe v díle Milana Kundery, líčí skladatel a muzikolog Miloš Štědroň.

Skladatel a muzikolog Miloš Štědroň

První díl cyklu přináší úvahy nad kořeny Kunderovy estetiky a jeho vztahu k hudbě, umění a literatuře. Nakolik byl pod vlivem rodinné tradice definované otcem, Ludvíkem Kunderou? A jak ho jako jinocha poznamenalo setkání s Janáčkovým žákem, skladatelem Pavlem Haasem?

Jedním z vrcholů Kunderova vztahu k jazyku a sémantice je jakýsi autorův výběrový slovník 73 slov, kterým přikládá mimořádný význam. Proto se druhé zastavení cyklu nazývá SLOVA a Miloš Štědroň v něm komentuje Kunderův výklad pojmů „Domov, Grafomanie, Interview, Litanie, Smích“.

Čtěte také

V celém díle Milana Kundery je patrný precizně formulovaný vztah autora, jeho díla a autenticity. Třetí setkání Postřehy ze světa hudby nastiňuje Kunderovo srovnání paralelního vývoje evropské hudby a literární formy románu – Kunderovy „teorie dvou poločasů“.

Jako pronikavého esejistu a muzikologa představuje Milana Kunderu čtvrtý díl pořadu Stravinskij a Schönberg v pojetí Milana Kundery, jenž hodnotí oba autory jako výrazné protiklady evropské moderní hudby avantgardy.

Poslední zastavení cyklu Janáček v pojetí Milana Kundery analyzuje mimořádný vztah literáta k tvorbě Leoše Janáčka, který získal díky svému otci i jeho legionářské životní epizodě, což Milan Kundera vtělil do své knihy „Můj Janáček“.

V rozhlasovém cyklu Milan Kundera – Pět zastavení byla použita hudba Igora Stravinského, Oliviera Messiaena, Johanna Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Arnolda Schönberga a Leoše Janáčka.

Spustit audio

Související