Pavel Molek: Hle, vítěz přichází!

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03700898.jpeg

Je nám líto, ale k tomuto audiu již vypršela autorská práva.

Rozhlasová buffa o G. F. Händelovi a jeho oratoriu Juda Makabejský. S Viktorem Preissem v hlavní roli poslouchejte on-line do18. května 2018.

Jedno ze svých nejslavnějších oratorií nazvané Juda Makabejský věnoval Georg Friedrich Händel Williamu Agustovi, vévodovi z Cumberlandu jako poctu po jeho záchraně Londýna a odvrácení útoku skotské armády v roce 1746. Ale musí být cesty hudební historie vždycky tak přímočaré?

Námět k oratoriu nalezl Händelův dvorní libretista Thomas Morell v knihách Makabejských patřících mezi takzvané deuterokanonické spisy, které jsou některými církvemi uznávané jako součást biblického Starého zákona. Líčí osudy hrdinného Judy, syna židovského kněze Matatjáše Makabejského, jenž se jen s hrstkou bojovníků statečně postavil vojsku velké asyrské říše. Právě téma oratoria přesně zapadlo do anglického vlasteneckého opojení a získalo podobný ohlas jako Händelova hudba, dramatická i jásavá. Proč bylo ale právě hrdinné vítězství slabšího Judy proti silnému nepříteli použito jako metafora pro jednoznačný úspěch početnější, králem podporované anglické armády proti jakobitským vojskům, tvořených z velké části skotskými horaly?

Právě tohoto paradoxu si všímá autor Pavel Molek a na něm staví dramatickou zápletku své hry. Nikoli s ambicí výzkumu přepisujícího dějiny hudby, ale s hravou představivostí, která ze známých opěrných bodů reality a bílých míst mezi nimi dokáže stvořit vlastní příběh. Hybným motorem v něm nejsou jen dějinné události, ale i klíčová postava Händela – skladatele s nutkavou potřebou komponovat a zkomponované nechat ožít, výbušná osobnost stejně okouzlující jako nesnesitelná, oddaná své věci ale ničemu jinému. Jak se žije a tvoří ve společnosti hudebního génia, zakouší v příběhu libretista Thomas Morell a mladý Händelův obdivovatel Christoph Willibald Gluck.

Pavel Molek na poli rozhlasové hry úspěšně debutoval titulem Má protentokrát obsazená vlast, dramatickým zastavením, v jehož středu stojí osobnost dirigenta Václava Talicha. Toho s mimořádnou přesvědčivostí ztvárnil Viktor Preiss v režii Víta Vencla. A ke stejnému setkání tvůrců došlo i v případě hry Hle, vítěz přichází! Viktor Preiss vytvořil postavu Georga Friedricha Händela, činné sopky překypující tvůrčí silou a nečekanými erupcemi nebezpečně ohrožující své okolí. Händelova libretistu reverenda Thomase Morella si zahrál Kamil Halbich a mladého idealistu Glucka Miloslav König.

Vzácným hostem při natáčení byl také cembalista Adam Viktora, který propůjčil rozhlasovému Händelovi svou jedinečnou hudební zkušenost a své ruce.

Osoby a obsazení: Händel (Viktor Preiss), Morell (Kamil Halbich), Gluck (Miloslav König), princ z Walesu (Leoš Noha), voják (Ondřej Bauer), kolportéři (Kryštof Nohýnek, Prokop Košař), drožkař, uvaděč (Jiří Knot), sluha (Jaroslav Vlach), prostitutka (Lenka Zbranková), prodavačka (Veronika Pospíšilová), hlas (Zdeněk Hess), prodavači (Petr Halíček, Rostislav Novák) a kněz (Martin Bažil)

Dramaturgie: Klára Novotná
Režie: Vít Vencl

Natočeno v roce 2016.

Spustit audio
autoři: Klára Novotná , Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby