Paul Claudel: Filosofie knihy

7. srpen 2020

Otakar Brousek st. čte esej francouzského básníka. Poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Převzato z časopisu Knižní kultura, r. I, č. 9 / 1964.
Účinkuje: Otakar Brousek st.
Připravil: Petr Turek
Překlad: Miloslav Žilina
Režie: Vlado Rusko
Natočeno: v roce 2005

Básník, dramatik a esejista Paul Claudel (1868–1955) patří k několika málo postavám z přelomu 19. a 20. století, které ční nad proudem francouzské literatury a spoluurčují její směr. Ve své poezii, vrcholící sbírkou Pět velkých ód na pozdrav novému století (1910), odvrhl tradiční alexandrin, který podle něho „omezuje a kazí senzibilitu“ a vede k monotónnosti a hluchým místům, a užil volně rytmizovaných nerýmovaných veršů, nesených přirozenými kadencemi jazyka.

Stať Filosofie knihy zazněla jako přednáška na výstavě knihy ve Florencii roku 1925. Také v ní postřehneme volný tok Claudelových úvah, nepřesné použití např. pojmu „slovo“ (jen v psané podobě) i ne zcela adekvátní interpretaci čínských znaků. Přesto dodnes zůstává velmi pozoruhodný Claudelův výklad grafického obrazu sazby. Z textu byl vypuštěn zdvořilostní úvod a dvě básně, začleněné do přednášky kvůli oživení.

autor: tur
Spustit audio