Pan Kaplan má třídu rád - inscenace divadla ABC

23. leden 2009

Městská divadla pražská po velkém úspěchu Šakalích let opět přizvala ke spolupráci Miroslava Hanuše. Tento herec Divadla v Dlouhé a zároveň režisér tentokrát sáhl po bestselleru Leo Rostena Pan Kaplan má třídu rád. Nový titul na jevišti ABC nabídne nejen legendární lingvistické kotrmelce imigrantů a zároveň frekventantů večerní školy angličtiny, ale také řadu písní, nečekaných hudebních i pohybových kreací, Oldřicha Víznera v titulní roli a v neposlední řadě comeback Stanislava Fišera na svou dlouholetou domácí scénu. Jaroslav Doleček se nejprve dramatizátora a režiséra Miroslava Hanuše zeptal na hudební složku jeho inscenace.

autor: Jaroslav Doleček
Spustit audio