Osudy Mileny Lenderové. Rozhlasové vzpomínání historičky a výrazné osobnosti současných humanitních věd

2. červen 2023

Patří mezi veřejně aktivní akademiky, bývá oslovována k přednáškám a příspěvkům téměř vždy, když se jedná o téma postavení žen a dětí, zejména v 19. století. Svou orientací na Francii vnesla do středoevropského prostoru nové pohledy na problematiku rodiny a ženské emancipace, působí na poli česko-francouzských kulturních vztahů.

Technická spolupráce: Jan Brauner
Připravila: Alena Zemančíková
Premiéra: 29. 5. 2023

Profesorka Milena Lenderová napsala řadu knih popularizujících dějiny žen (například K hříchu a k modlitbě nebo spolu s Eduardem Maurem a Boženou Kopičkovou Žena v českých zemích od středověku do 20. století), přispěla také k mnoha publikacím z dějin každodennosti.

Zabývá se proměnami historického pohledu na dětství, je autorkou monografie o malířce Zdence Braunerové a knihy o dceři Karla Havlíčka Borovského Zdeňce s názvem Dcera národa. Tři životy Zdenky Havlíčkové. Spolu s kolektivem spolupracovnic a spolupracovníků z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice sestavila publikace Vše pro dítě a Modrá krev v občanském století, je editorkou a spoluautorkou tematických svazků Velkých dějin zemí Koruny české s názvy Dětství a Vzdělání a výchova v zemích Koruny české… a do budoucna bezpochyby i dalších.

Jejím domovem jsou východní Čechy, zejména Hradec Králové, kde vyrostla a kde dodnes s rodinou žije. Významně se zasloužila o založení Fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice, jejíž byla v letech 2001–2007 i děkankou. V letech 1993–2006 působila v Českých Budějovicích a pomohla tam etablovat Ústav historických studií Jihočeské univerzity. Dnes je profesorkou Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. V letech 1997 a 1998 vedla českou sekci na Univerzitě Paula Valéryho v Montpellier ve Francii.

Vahou své osobnosti a vědeckou i publikační činností dokazuje Milena Lenderová, že menší univerzity v regionech můžou výrazně promlouvat k určitému tématu vědeckého bádání a rovnocenně stát vedle tradičních univerzit v metropoli. Vedle vysokého odborného renomé je Milena Lenderová také přátelskou kolegyní, přítelkyní zaujatých studentů a feministkou.

Spustit audio

Související