Osudy Emanuela Ondráčka (5 dílů)

10. prosinec 2018

Věda je krásné dobrodružství. Vzpomínky profesora Vysokého učení technického v Brně, který zemřel 5. prosince 2018 ve věku nedožitých 87 let.

Rozhlasové vzpomínání profesora Emanuela Ondráčka nás provází obdobím, které prožil na malé vesnici Dolní Poříčí na Blanensku ve 30. a 40. letech, přes vysokoškolská studia v Praze až po 90. léta minulého století. Zkušenosti ve svém oboru mechaniky a pružnosti těles získával při pobytech na prestižních zahraničních univerzitách, jeho odborné práce jsou ceněny nejen u nás, ale i v zahraničí. Po roce 1990 se stal rektorem brněnského Vysokého učení technického, posléze působil jako náměstek pro vysoké školy na ministerstvu školství.

Jeho vyprávění o cestách k poznání, o vztahu vědy a umění, ale také o důsledcích dnešní přetechnizované doby si poslechněte v cyklu Osudy.

Emanuel Ondráček

  • rektorem na VUT v Brně v období 1991–1994, volba se uskutečnila na zasedání AS VUT v Brně dne 13. 12. 1990, jmenován rozhodnutím prezidenta republiky s účinností od 1. 2. 1991
  • s účinností od 1. 9. 1993 pověřen funkcí náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro vysoké školy a vědu
  • přední odborník z oblasti teorie pružnosti, tváření, výpočtového modelování a počítačových aktivit v inženýrství
  • má velkou zásluhu na rozvoji a zavedení metody konečných prvků a lomové mechaniky v praxi, na formování a prosazování počítačového inženýrství a speciálně výpočtového modelování

Připravila: Olga Jeřábková
Režie: Eva Řehořová

Natočeno v brněnském studiu Českého rozhlasu v roce 2004. 

autoři: Olga Jeřábková , Tvůrčí skupina Drama a literatura
Spustit audio