Oplakávám své dny, jež láskou vřely. Poezie jako cesta k pochopení proměny mentality středověkého a renesančního člověka

26. září 2020

O smrti, lásce i smíchu hovoří nad texty italských renesančních básníků Petr Šmíd s romanistou a překladatelem Jiřím Pelánem. Premiéru poslouchejte on-line po dobu jednoho měsíce po odvysílání.

Se jmény italských pozdně středověkých a renesančních básníků jako je Dante Alighieri a Francesco Petrarca se setkal snad každý i ten, kdo od nich nepřečetl jedinou řádku.

Logo

Jak jejich texty reflektují místo člověka v křesťanském univerzu a konečnost lidského života? Jaké podoby lásky a smíchu v jejich básních nacházíme? Na tyto otázky může do jisté míry odpovědět dvousvazková antologie italské renesanční literatury, která vyšla letos na jaře v nakladatelství Karolinum.

Projekt inicioval Václav Černý

Antologie Italská renesanční literatura byla vydána ve dvou svazcích, celkem na 1260 stranách. Počin vychází šedesát let poté, co práci na něm editorsky zahájil profesor komparatistiky na Filozofické fakultě UK Václav Černý. Velkorysý projekt ale vstoupil ve známost teprve po dalších čtyřiceti letech, když byl v roce 1997 publikován soupis díla Václava Černého.

Jiří Pelán

Ten se nedočkal ani tohoto soupisu, a zdaleka také ne dokončení práce na přípravě antologie. Po různých peripetiích s nedokončeným rukopisem se díla ujal a ke zdárnému završení ho dovedl Černého žák, Jiří Pelán.

Spustit audio